Bài viết mới

bài 16 trang 63 sgk toán 7 tập 2

Bài 16 trang 63 sgk toán 7 tập 2

Cho tam giác (ABC) với hai cạnh (BC = 1,cm, AC = 7,cm), Hãy tìm độ dài cạnh (AB), biết rằng độ dài này là một số nguyên (cm)

bài 57 trang 131 sgk toán 7 tập 1

Bài 57 trang 131 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 57 trang 131 SGK Toán 7 tập 1, Cho bài toán" Tam giác ABC có AB=8cm,AB=17cm,AC=15cm có phải là tam giác vuông không?" Bạn tam giải thích như sau

bài 36 trang 22 sgk toán 7 tập 1

Bài 36 trang 22 sgk toán 7 tập 1

Giải Toán 7 Bài 6 Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)Bài 36 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 7, Tài liệu được biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết các bài tập tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán

bài 30 trang 40 sgk toán 7 tập 2

Bài 30 trang 40 sgk toán 7 tập 2

Bình luận Chia sẻ >> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023, Xem ngay! Bài tiếp theo Vấn đề em gặp phải là gì ? Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp Loigiaihay

bài 21 trang 15 sgk toán 7 tập 1

Bài 21 trang 15 sgk toán 7 tập 1

(dfrac{{ - 14}}{{35}};;dfrac{{ - 27}}{{63}};dfrac{{ - 26}}{{65}};dfrac{{ - 36}}{{84}};dfrac{{34}}{{ - 85}})b) Viết ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ (dfrac{{ - 3}}{7}) Phương pháp giải - Xem chi tiết Lời giải chi tiết a) Ta có : (egin{array}{l}dfrac{{ - 14}}{{35}} = dfrac{{ - 14:7}}{{35:7}} = dfrac{{ - 2}}{5}\dfrac{{ - 26}}{{65}} = dfrac{{ - 26:13}}{{65:13}} = dfrac{{ - 2}}{5}\dfrac{{34}}{{ - 85}} = dfrac{{34:left( { - 17} ight)}}{{left( { - 85} ight):left( { - 17} ight)}} = dfrac{{ - 2}

bài 42 trang 23 sgk toán 7 tập 1

Bài 42 trang 23 sgk toán 7 tập 1

Giải Toán 7 Bài 6 Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)Bài 42 trang 23 SGK Toán 7 tập 1 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 7, Tài liệu được biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết các bài tập tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán

bài 40 trang 73 sgk toán 7 tập 2

Bài 40 trang 73 sgk toán 7 tập 2

Bài 40 trang 73 SGK Toán 7Bài 40 trang 73 SGK Toán 7 tập 2 Tính chất ba đường phân giác của tam giác với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 7, Tài liệu được biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết các bài tập tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán

bài 36 trang 41 sgk toán 7 tập 2

Bài 36 trang 41 sgk toán 7 tập 2

Bước 2: Thay giá trị của (x) và (y) vào đa thức sau khi thu gọn rồi tính giá trị, Lời giải chi tiết:Đặt (A = {x^2} + 2xy - 3{x^3} + 2{y^3} + 3{x^3} - {y^3})Trước hết ta thu gọn đa thức (A)(eqalign{& A = {x^2} + 2xy - 3{x^3} + 2{y^3} + 3{x^3} - {y^3} cr & ,,,,,, = {x^2} + 2xy + left( { - 3{x^3} + 3{x^3}} ight) + left( {2{y^3} - {y^3}} ight) cr & ,,,,, = {x^2} + 2xy + {y^3} cr} )Thay (x = 5; y = 4) vào đa thức (A={x^2} + 2xy + {y^3}) ta được:({5^2} + 2

bài 16 sgk toán 7 tập 2 trang 20

Bài 16 sgk toán 7 tập 2 trang 20

Quan sát bảng "tần số" (bảng 24) và cho biết có nên dùng số trung bình cộng làm "đại diện" cho dấu hiệu không ? Vì sao ? Phương pháp giải - Xem chi tiết - Tìm số trung bình cộng theo công thức: (overline{X} = dfrac{x_{1}n_{1}+ x_{2}n_{2}+ x_{3}n_{3}+ ,

bài 55 trang 48 sgk toán 7 tập 2

Bài 55 trang 48 sgk toán 7 tập 2

Nếu tại (x=a) đa thức (P(x)) có giá trị bằng 0 thì ta nói a là một nghiệm của đa thức (P(x))Lời giải chi tiết:Ta có: (P(y) = 3y + 6) có nghiệm khi (3y + 6 = 0) (3y = -6) (y=(-6):3) (y = -2)Vậy đa thức (P(y)) có nghiệm là (y = -2), LG b Chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm: (Qleft( y ight) = {y^4} + 2)

bài 14 sgk toán 7 tập 2 trang 20

Bài 14 sgk toán 7 tập 2 trang 20

(overline{X} = dfrac{x_{1}n_{1}+ x_{2}n_{2}+ x_{3}n_{3}+ ,

bài 38 trang 22 sgk toán 7 tập 1

Bài 38 trang 22 sgk toán 7 tập 1

Giải Toán 7 Bài 6 Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)Bài 38 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 7, Tài liệu được biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết các bài tập tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán

bài 36 sgk toán 7 tập 2 trang 72

Bài 36 sgk toán 7 tập 2 trang 72

Cho tam giác (DEF), điểm (I) nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh của nó, Chứng minh (I) là điểm chung của ba đường phân giác của tam giác (DEF

bài 60 trang 133 sgk toán 7 tập 1

Bài 60 trang 133 sgk toán 7 tập 1

Giải Toán 7 Bài 7 Định lí Pi - ta - goBài 60 trang 133 SGK Toán 7 tập 1 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 7, Tài liệu được biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết các bài tập tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán

bài 44 sgk toán 7 tập 1 trang 26

Bài 44 sgk toán 7 tập 1 trang 26

a) (1,2: 3,24 = dfrac{{12}}{{10}}:dfrac{{324}}{{100}} = dfrac{{12}}{{10}}, dfrac{{100}}{{324}} )(,= dfrac{{12

bài 12 trang 14 sgk toán 7 tập 2

Bài 12 trang 14 sgk toán 7 tập 2

Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm của một địa phương được ghi lại trong bảng 16 (đo bằng độ C):,

bài 25 trang 16 sgk toán 7 tập 1

Bài 25 trang 16 sgk toán 7 tập 1

( Rightarrow x - 1,7 = 2,3) hoặc (x - 1,7 = - 2,3 )+) Nếu (x - 1,7 = 2,3)( Rightarrow x = 2,3+1,7) ( Rightarrow x =4)+) Nếu (x - 1,7 = -2,3)( Rightarrow x = -2,3+1,7) ( Rightarrow x =-0,6)Vậy (x = 4) hoặc (x = -0,6)b)(egin{array}{l} left| {x + dfrac{3}{4}} ight| - dfrac{1}{3} = 0\left| {x + dfrac{3}{4}} ight| = 0+dfrac{1}{3}\ left| {x + dfrac{3}{4}} ight| = dfrac{1}{3}\ ext{Trường hợp 1}:\x + dfrac{3}{4} = dfrac{1}{3}\x = dfrac{1}{3} - dfrac{3}{4}\x = dfrac{4}{12} - dfrac{9}{12}\ x = dfrac{

bài 3 trang 8 sgk toán 7 tập 1

Bài 3 trang 8 sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn Giải bài 1,2 trang 7, bài 3,4,5 trang 8 SGK Toán lớp 7 tập 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ – chương 1: Số hữu tỉ, số thực, 1

bài 20 trang 23 sgk toán 7 tập 2

Bài 20 trang 23 sgk toán 7 tập 2

Điều tra năng suất lúc xuân năm (1990) của (31) tỉnh thành từ Nghệ An trở vào, người điều tra lập được bảng (28):a) Lập bảng “tần số”b) Dựng biểu đồ đoạn thẳng, c) Tính số trung bình cộng

bài 45 trang 76 sgk toán 7 tập 2

Bài 45 trang 76 sgk toán 7 tập 2

Chứng minh đường thẳng (PQ) được vẽ như hình (43) đúng là đường trung trực của đoạn thẳng MN, Phương pháp giải - Xem chi tiết - Dựa vào cách vẽ

bài 21 trang 89 sgk toán 7 tập 1

Bài 21 trang 89 sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §3,  Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng, chương I – Đường thẳng vuông góc

bài 56 trang 30 sgk toán 7 tập 1

Bài 56 trang 30 sgk toán 7 tập 1

Tìm diện tích của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng 2/5 và chu vi bằng 28m, Bài 56 trang 30 sgk toán 7 tập 1 – Tính chất của dãy tỉ số bằng nhauBài 56 Tìm diện tích của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng ({2over 5}) và chu vi bằng (28m)Gọi (x (m)) là chiều rộng, (y (m)) là chiều dài ( (x, y >0))Tỉ số giữa hai cạnh là (frac{2}{5}) nên suy ra (frac{x}{y} = frac{2}{5}) hay (frac{x}{2} = frac{y}{5})Chu vi của hình chữ nhật bằng (28) nên:(2

bài 55 trang 131 sgk toán 7 tập 1

Bài 55 trang 131 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 55 trang 131 SGK Toán 7 tập 1, Tính chiều cao của bức tường(h

bài 49 trang 26 sgk toán 7 tập 1

Bài 49 trang 26 sgk toán 7 tập 1

Bài 7 Tỉ lệ thứcBài 49 trang 26 SGK Toán 7 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 7, Tài liệu được biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết các bài tập tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán

bài 27 trang 38 sgk toán 7 tập 2

Bài 27 trang 38 sgk toán 7 tập 2

(P = dfrac{1}{3}{x^2}y + x{y^2} - xy + dfrac{1}{2}x{y^2} - 5xy)(, - dfrac{1}{3}{x^2}y) Phương pháp giải - Xem chi tiết Lời giải chi tiết Ta có: Thay (x = 0,5) và (y = 1) vào đa thức (P = dfrac{3}{2}x{y^2} - 6xy) ta được:(P = dfrac{3}{2}, 0,{5

bài 49 trang 76 sgk toán 7 tập 1

Bài 49 trang 76 sgk toán 7 tập 1

Giải Toán 7 Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thịBài 49 trang 77 SGK Toán 7 tập 1 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 7, Tài liệu được biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết các bài tập tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán

bài 41 trang 43 sgk toán 7 tập 2

Bài 41 trang 43 sgk toán 7 tập 2

Bài 7: Đa thức một biến – Giải bài 39, 40, 41, 42, 43 trang 43 SGK Toán 7 tập 2 – Chương 4 Toán Đại lớp 7, 1

toán lớp 7 tập 2 bài 1

Toán lớp 7 tập 2 bài 1

Bài 1 chương 3: Thu thập số liệu thống kê, tần số – Giải bài 1, 2 trang 7; Bài 3 trang 8; Bài 4 trang 9 SGK Toán 7 tập 2 – Chương 3, 1

bài 17 sgk toán 7 tập 2 trang 63

Bài 17 sgk toán 7 tập 2 trang 63

Cho tam giác(ABC) và(M) là một điểm nằm trong tam giác, Gọi(I) là giao điểm của đường thẳng(BM) và cạnh(AC

bài 26 trang 91 sgk toán 7 tập 1

Bài 26 trang 91 sgk toán 7 tập 1

Bài 4 chương 1 hình Hai đường thẳng song song: Giải bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 91; bài 29,30 trang 92 SGK Toán 7 tập 1 , Bài 24

« 10 11 12 13 14 »