Ta gồm (a) được điện thoại tư vấn là phần thực của số phức (z) với (b) được điện thoại tư vấn là phần ảo của số phức (z.)

Lời giải chi tiết:

Phần thực: (1), phần ảo (-π);

LG b

b) (z = sqrt 2 - i);

Lời giải chi tiết:

Phần thực: (sqrt2), phần ảo (-1);

LG c

c) (z = 2sqrt 2);

Lời giải chi tiết:

Phần thực (2sqrt2), phần ảo (0);

LG d

d) (z = -7i).

Lời giải bỏ ra tiết:

Phần thực (0), phần ảo (-7).
Bạn đang xem: Bài 1 trang 133 toán 12

Mẹo tìm kiếm đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + fkhorizont-turnovo.com"Ví dụ: "Bài 1 trang 133 SGK Giải tích 12 fkhorizont-turnovo.com"
Bài giải tiếp theo
Bài 2 trang 133 SGK Giải tích 12
Bài 3 trang 134 SGK Giải tích 12
Bài 4 trang 134 SGK Giải tích 12
Bài 5 trang 134 SGK Giải tích 12
Bài 6 trang 134 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 1 trang 130 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 2 trang 131 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 3 trang 132 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 4 trang 132 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 5 trang 132 SGK Giải tích 12

Video liên quan


Ôn tập chương 3 giải tích 12


Ôn tập chương 4 giải tích 12 (Tiết 2)


Toán lớp 12: Ứng dụng của tích phân tính diện tích s hình phẳng - ngày tiết 1


Toán lớp 12: bài bác 1 - Số phức


Bài 1 : Số phức


Toán học tập 12. Chương IV máu 2: Phép cộng, trừ, nhân, phân chia số phức


Toán học 12. Ôn tập chủ đề Số phức (tiết 1)


Toán lớp 12: Ôn tập chủ đề: Số phức - ngày tiết 2


Tải sách tham khảo


*

60 đề thi học tập sinh giỏi toán 12 năm 2017-2018-2019 (Có đáp án)


Tải về· 17,5K
*

10 hết sức quan trọng bồi dưỡng học sinh xuất sắc môn Toán 12


Tải về· 14,2K
*

80 đề khám nghiệm học kỳ 2 toán 12 năm 2017,2018,2019 (Có đáp án)


Tải về· 9,7K
*

Phương pháp tứ duy giải nhanh trắc nghiệm toán lớp 12


Tải về· 9,15K
*

Sách giáo khoa hình học tập 12


Tải về· 7,28K

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12 - Nguyễn Phú Khánh


Tải về· 7,26K

Sách giáo khoa giải tích 12


Tải về· 5,9K

Tài liệu chăm Toán bài tập Hình học 12 - Đoàn Quỳnh


Tải về· 4,44K

Bài giải liên quan


Lý thuyết số phức
Bài 1 trang 133 SGK Giải tích 12
Bài 2 trang 133 SGK Giải tích 12
Bài 3 trang 134 SGK Giải tích 12
Bài 4 trang 134 SGK Giải tích 12
Bài 5 trang 134 SGK Giải tích 12
Bài 6 trang 134 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 1 trang 130 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 2 trang 131 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 3 trang 132 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 4 trang 132 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 5 trang 132 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 6 trang 133 SGK Giải tích 12

Bài học tập liên quan


Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến chuyển của hàm số
Bài 2. Cực trị của hàm số
Bài 3. Giá chỉ trị lớn nhất và giá trị nhỏ dại nhất của hàm số
Bài 4. Đường tiệm cận
Bài 5. Khảo sát điều tra sự trở nên thiên và vẽ thứ thị của hàm số
Bài 1. Lũy thừa
Bài 2. Hàm số lũy thừa
Bài 3. Lôgarit
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
Bài 5. Phương trình mũ cùng phương trình lôgarit
Bài 6. Bất phương trình mũ cùng bất phương trình lôgarit
Bài 1. Nguyên hàm
Bài 2. Tích phân
Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.
Bài 1. Số phức
Bài 2. Cộng, trừ cùng nhân số phức
Bài 3. Phép phân chia số phức
Bài 4. Phương trình bậc nhì với hệ số thực
Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để điều tra khảo sát và vẽ trang bị thị hàm sô
Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ với hàm số lôgarit
Ôn tập Chương III - Nguyên hàm - Tích phân với ứng dụng
Ôn tập Chương IV - Số phức
ÔN TẬP CUỐI NĂM - GIẢI TÍCH 12
Đề soát sổ 15 phút - Chương I - Giải Tích 12
Đề bình chọn 15 phút - Chương II - Giải Tích 12
Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Chương I - Giải Tích 12
Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Chương II - Giải Tích 12
Đề khám nghiệm 15 phút – Chương IV – Giải tích 12
Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Chương IV - Giải Tích 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương III - Giải Tích 12
Đề đánh giá 15 phút - Chương III - Giải Tích 12

Bạn học tập lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: ✅ Sách Giáo Khoa Lớp 4 Toán Lớp 4, Sách Giáo Khoa Toán Lớp 4

Từ khóa