(y"=1-dfrac1x^2=dfracx^2-1x^2;,y"=0Leftrightarrow x^2-1=0Leftrightarrow x=pm 1)

Bảng vươn lên là thiên

*

Hàm số đạt cực lớn tại(x=-1)và(y_ extCĐ=-2).

Bạn đang xem: Bài 1 trang 18 toán 12

Hàm số đạt cực tiểutại(x=1)và(y_CT=2 ).

d)(y=x^3left( 1-x ight)^2)

Tập xác định:(D=mathbbR ).

(y"=3x^2left( 1-x ight)^2-2x^3left( 1-x ight)=x^2left( 1-x ight)left( 3-5x ight);,y"=0Leftrightarrow left< eginalign & x=0 \ & x=1 \ & x=dfrac35 \ endalign ight. )

Bảng biến chuyển thiên

*

Hàm số đạt cực lớn tại(x=dfrac35)và(y_ extCĐ=dfrac1083125).

Hàm số đạt rất tiểutại(x=1)và(y_CT=0).

e)(y=sqrtx^2-x+1)

Tập xác định:(D=mathbbR ).

(y"=dfrac2x-12sqrtx^2-x+1;,y"=0Leftrightarrow 2x-1=0Leftrightarrow x=dfrac12)

Bảng đổi mới thiên

*

Hàm số đạt rất tiểutại(x=dfrac12)và(y_CT=dfracsqrt32).

Xem thêm: Hình Học 12 Bài 1: Hệ Trục Tọa Độ Trong Không Gian Hay, Chi Tiết Nhất

Ghi nhớ: nguyên tắc xét tìm cực trị: quy tắc I.1. Kiếm tìm tập xác định2.Tính đạo hàm(f"(x)). Tìm những điểm tại kia đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định.3. Lập bảng trở nên thiên.4. Trường đoản cú bảng vươn lên là thiên suy ra các điểm rất trị.


Tham khảo giải thuật các bài tập bài 2: cực trị của hàm số khác • Giải bài bác 1 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 Áp dụng nguyên tắc I, hãy... • Giải bài 2 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 Áp dụng nguyên tắc II, hãy... • Giải bài 3 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 chứng minh hàm... • Giải bài xích 4 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 chứng minh rằng với... • Giải bài 5 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tìm(a)và... • Giải bài xích 6 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 xác minh giá trị của...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 12 theo chương •Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để điều tra và vẽ đồ thị của hàm số - Giải tích 12 •Chương 1: Khối đa diện - Hình học tập 12 •Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ cùng hàm số lôgarit - Giải tích 12 •Chương 2: mặt nón, mặt trụ, mặt mong - Hình học 12 •Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và vận dụng - Giải tích 12 •Chương 3: phương thức tọa độ trong không gian - Hình học 12 •Chương 4: Số phức - Giải tích 12
bài trước bài sau