Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong 1 năm của một địa phương được lưu lại trong bảng 16 (đo bởi độ C):

-->