Giải bài bác tập trang 34, 35, 36 bài 4 Đơn thức đồng dạng Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 15: Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng...

Bạn đang xem: Bài 16 trang 34 sgk toán 7 tập 2


Bài 15 trang 34 sgk toán 7 - tập 2

 Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

(frac53)x2y; xy2; -(frac12) x2y; -2 xy2; x2y;

(frac14) xy2; - (frac25) x2y; xy.

Hướng dẫn giải:

Các nhóm đơn thức đồng dạng là:

Nhóm 1: (frac53)x2y; -(frac12) x2y; x2y; - (frac25) x2y;

Nhóm 2: xy2; -2 xy2; (frac14) xy2; 

Còn lại đơn thức xy không đồng dạng với các đơn thức đã cho.

Bài 16 trang 34 sgk toán 7 - tập 2

Tìm tổng của ba solo thức: 25xy2; 55xy2 và 75xy2

Hướng dẫn giải:

Tổng của 3 1-1 thức là:

25xy2 + 55xy2 + 75xy2 = (25 + 55 + 75)xy2 = 155xy2.

Bài 17 trang 35 sgk toán 7 - tập 2

Tính giá trị của biểu thức sau tại x = 1 và y = -1:

(frac12) x5y - (frac34) x5y + x5y.

Hướng dẫn giải:

Đặt A = (frac12) x5y - (frac34) x5y + x5y 

Ta có: A = ((frac12) - (frac34) + 1) x5y 

A = (frac34) x5y .

Thay x = 1; y = -1 vào A ta được đối chọi thức: A = (frac34) x5y = (frac34) 15(-1) = - (frac34).

Vậy A = - (frac34) tại x = 1 và y = -1.

Bài 18 trang 35 sgk toán 7 - tập 2

Đố:

Tên của tác giả cuốn Đại Việt sử kí dưới thời vua trằn Nhân Tông được đặt cho 1 đường phố của tp hà nội Hà Nội. Em sẽ biết tên người sáng tác đó bằng cách tính tổng với hiệu dưới đây rồi viết chữ khớp ứng vào ô dưới tác dụng được mang đến trong bảng sau:

V 2x2 + 3x2 – (frac12) x2;

Ư 5xy – (frac13) xy + xy;

N - (frac12) x2 + x2;

U - 6x2y – 6x2y;

H xy – 3xy + 5xy;

Ê 3xy2 – (-3xy2);

Ă 7y2z3 + (-7y2z3);

L - (frac15) x2 + (- (frac15) x2);

Hướng dẫn giải:

Trước không còn ta thu gọn những đơn thức đồng dạng để khẳng định mỗi chữ cái tương ứng với kết quả nào vào ô trống của bảng.

V 2x2 + 3x2 – (frac12) x2 = (frac92) x2;

Ư 5xy – (frac13) xy + xy = (frac173) xy;

N - (frac12) x2 + x2 = (frac12) x2;

U - 6x2y – 6x2y = -12x2y ;

H xy – 3xy + 5xy = 3xy;

Ê 3xy2 – (-3xy2) = 6 xy2;

Ă 7y2z3 + (-7y2z3) = 0;

L - (frac15) x2 + (- (frac15) x2) = - (frac25) x2;

Vậy thương hiệu của người sáng tác cuốn Đại VIệt sử kí là Lê Văn Hưu.

Bài 19 trang 36 sgk toán 7 - tập 2

Tính giá trị của biểu thức 16x2y5 – 2x3y2 tại x = 0,5 và y = -1.

Xem thêm: Giải Toán 12 Bài 4: Hàm Số Mũ Và Hàm Số Logarit, Hàm Số Mũ Và Logarit

Hướng dẫn giải:

Thay x = 0,5 cùng y = -1 vào biểu thức ta có:

16x2y5 – 2x3y2 = 16 ((frac12))2 (-1)5 – 2 ((frac12))3 (-1)2

= 16. (frac14) .(-1) – 2 . (frac18) . 1 = -4 - (frac14) = - (frac174)

Vậy quý hiếm của biểu thức 16x2y5 – 2x3y2 tại x = 0,5 cùng y = -1 là - (frac174).