Giải bài bác 19 trang 22 SGK Toán 7 tập 2. Số cân nặng (tính bằng kilôgam) của 120 em của một trường mẫu mã giáo


Đề bài

Số cân nặng (tính bằng kilôgam) của (120) em của một trường chủng loại giáo ở thành phố A được đánh dấu trong bảng (27):

 

*

Hãy tính số trung bình cộng (có thể thực hiện máy tình vứt túi).

Bạn đang xem: Bài 19 trang 22 sgk toán 7 tập 2


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


- Lập bảng tần số.

- tìm kiếm số trung bình cộng theo công thức: 

(overlineX = dfracx_1n_1+ x_2n_2+ x_3n_3+ ... + x_kn_kN)

Trong đó:

(x_1, ext x_2, ext ldots , ext x_k) là (k) giá chỉ trị không giống nhau của tín hiệu (X).

(n_1, ext n_2, ext ldots , ext n_k) là tần số tương ứng.

(N) là số các giá trị.

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 18 Sgk Giải Tích 12, Giải Bài 1, 2, 3 Trang 18 Sgk Giải Tích 12

(overlineX) là số mức độ vừa phải của dấu hiệu (X).


Lời giải chi tiết

Bảng tần số về số trọng lượng của (120) em của (1) trường mẫu giáo

*

Số trung bình cùng là 

(overlineX = dfrac2243,5120 approx 18,7 (kg) )


Mẹo search đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + fkhorizont-turnovo.com"Ví dụ: "Bài 19 trang 22 SGK Toán 7 tập 2 fkhorizont-turnovo.com"