Khi đó: (z_1 = z_2 Leftrightarrow left{ eginarrayla_1 = a_2\b_1 = b_2endarray ight..)

Lời giải đưa ra tiết:

Từ định nghĩa bằng nhau của nhì số phức, ta có:

((3x - 2) + (2y + 1)i = (x + 1) - (y - 5)i) (⇔left{eginmatrix 3x-2=x+1\ 2y+1=-(y-5) endmatrix ight. )

( Leftrightarrow left{ eginarrayl2x = 3\3y = 4endarray ight.)

(⇔ left{eginmatrix x=dfrac32\ y=dfrac43 endmatrix ight..)

Vậy ( left( x;;y ight) = left( dfrac32;;dfrac43 ight).)
Bạn đang xem: Bài 2 trang 133 toán 12

LG b

b) ((1 - 2x) - isqrt 3 = sqrt 5 + (1 - 3y)i)

Lời giải đưa ra tiết:

Từ định nghĩa cân nhau của hai số phức, ta có:

((1 - 2x) - isqrt 3 = sqrt 5 + (1 - 3y)i)

( ⇔ left{eginmatrix 1-2x=sqrt5\ 1-3y=-sqrt3 endmatrix ight. )

( Leftrightarrow left{ eginarrayl2x = 1 - sqrt 5 \3y = 1 + sqrt 3 endarray ight.)

(⇔ left{eginmatrix x=dfrac1-sqrt52\ y=dfrac1+sqrt33 endmatrix ight..)

Vậy ( left( x;;y ight) = left( dfrac1-sqrt52;;dfrac1+sqrt33 ight).)


LG c

c) ((2x + y) + (2y - x)i ) (= (x - 2y + 3) + (y + 2x + 1)i)

Lời giải bỏ ra tiết:

Từ định nghĩa đều nhau của hai số phức, ta có:

((2x + y) + (2y - x)i = (x - 2y + 3) + (y + 2x + 1)i)

( ⇔ left{eginmatrix 2x+y=x-2y+3\ 2y-x=y+2x+1 endmatrix ight. ⇔ left{eginmatrix x+3y =3\ -3x+y=1 endmatrix ight.)

(⇔ left{eginmatrix x=0\ y=1 endmatrix ight.).

Vậy ( left( x;;y ight)= left( 0;;1 ight).)

fkhorizont-turnovo.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
3.8 trên 16 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 12 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp fkhorizont-turnovo.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng fkhorizont-turnovo.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Giải Bài Tập Hình Học 12 Cơ Bản Chương 2 (Chương Trình Cơ Bản)

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép fkhorizont-turnovo.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.