Hướng dẫn giải bài §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng, chương I – Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài bác giải bài bác 21 22 23 trang 89 sgk toán 7 tập 1 bao hàm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài xích tập phần hình học tất cả trong SGK toán để giúp đỡ các em học viên học tốt môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 21 trang 89 sgk toán 7 tập 1

Lý thuyết

1. Góc so le trong, góc đồng vị

*

Hai cặp góc so le trong: (widehat A_1) với (widehat B_3); (widehat A_2) cùng (widehat B_4.)

Bốn cặp góc đồng vị: (widehat A_1)và (widehat B_1); (widehat A_2)và (widehat B_2); (widehat A_3)và (widehat B_3);(widehat A_4)và (widehat B_2)

2. Tính chất

Nếu con đường thẳng $c$ cắt hai tuyến phố thẳng $a$ với $b$, trong những góc tạo thành thành có một cặp góc so le trong cân nhau thì:

a. Nhị góc so le trong sót lại bằng nhau.

b. Nhì góc đồng vị bằng nhau.

Dưới đấy là Hướng dẫn phần trả lời các thắc mắc có trong bài học kinh nghiệm cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy gọi kỹ thắc mắc trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 88 sgk Toán 7 tập 1

Vẽ con đường thẳng (xy) cắt hai tuyến đường thẳng (zt) với (uv) trên (A) và (B).

a) Viết tên nhị cặp góc so le trong.

b) Viết tên tứ cặp góc đồng vị.

Trả lời:

Ta tất cả hình vẽ:

*

a) nhì cặp góc so le vào là: (widehat zAB) cùng (widehat vBA); (widehat tAB) cùng (widehat uBA)

b) tứ cặp góc đồng vị là:

(widehat xAz) cùng (widehat ABu)

(widehat BAz) với (widehat yBu)

(widehat xAt) và (widehat ABv)

(widehat tAB) cùng (widehat vBy)

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 88 sgk Toán 7 tập 1

Trên hình (13) người ta mang lại (widehat A_4 = widehat B_2 = 45^o)

a) Hãy tính (widehat A_1;widehat B_3)

Gợi ý: để ý các cặp góc kề bù

b) Hãy tính (widehat A_2;widehat B_4)

Gợi ý: chăm chú các cặp góc đối đỉnh

c) Hãy viết tên tía cặp góc đồng vị sót lại với số đo của chúng

*

Trả lời:

a) (widehat A_1 + widehat A_4 = 180^o) (hai góc kề bù)

( Rightarrow widehat A_1 = 180^o – widehat A_4 = 180^o – 45^o = 135^o)

(widehat B_2 + widehat B_3 = 180^o) (hai góc kề bù)

( Rightarrow widehat B_3 = 180^o – widehat B_2 = 180^o – 45^o = 135^o)

b) (widehat A_2 = widehat A_4 = 45^o) (hai góc đối đỉnh)

(widehat B_2 = widehat B_4 = 45^o) (hai góc đối đỉnh)

c) (widehat B_3 = widehat B_1 = 135^o) (hai góc đối đỉnh)

(widehat A_3 = widehat A_1 = 135^o) (hai góc đối đỉnh)

Ba cặp góc đồng vị còn lại:

(egingatheredwidehat A_1 = widehat B_1 = 135^o hfill \widehat A_4 = widehat B_4 = 45^o hfill \widehat A_3 = widehat B_3 = 135^o hfill \endgathered )

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài bác 21 22 23 trang 89 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

fkhorizont-turnovo.com giới thiệu với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài bác tập phần hình học 7 kèm bài bác giải bỏ ra tiết bài 21 22 23 trang 89 sgk toán 7 tập 1 của bài xích §3. Các góc tạo vị một mặt đường thẳng cắt hai đường thẳng vào chương I – Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập chúng ta xem bên dưới đây:

*

1. Giải bài bác 21 trang 89 sgk Toán 7 tập 1

Xem hình 14 rồi điền vào vị trí trống (…) trong các câu sau:

a) $widehatIPO$ cùng $widehatPOR$ là một trong những cặp góc …

b) $widehatOPI$ cùng $widehatTNO$ là một trong những cặp góc …

c) $widehatPIO$ và $widehatNTO$ là một trong cặp góc …

d) $widehatOPR$ với $widehatPOI$ là 1 trong những …

*

Bài giải:

a) $widehatIPO$ với $widehatPOR$ là 1 trong cặp góc so le trong.

b) $widehatOPI$ và $widehatTNO$ là một trong cặp góc đồng vị.

c) $widehatPIO$ với $widehatNTO$ là 1 trong cặp góc đồng vị.

d) $widehatOPR$ với $widehatPOI$ là một trong cặp góc so le trong.

2. Giải bài bác 22 trang 89 sgk Toán 7 tập 1

a) Vẽ lại hình 15.

b) Ghi tiếp số đo ứng với những góc còn lại.

c) Cặp góc $A_1$, $B_2$ với cặp góc $A_4$, $B_3$ được điện thoại tư vấn là nhị cặp góc trong cùng phía. Tính:

$A_1$ + $B_2$; $A_4$ + $B_3$

*

Bài giải:

a) Vẽ lại hình:

*
b) $A_2$ = $A_4$ = $40^0$

$A_3$ = $A_1$ = $180^0$ – $40^0$ = $140^0$

$B_2$ = $B_4$ = $40^0$

$B_3$ = $B_1$ = $180^0$ – $40^0$ = $140^0$

c) Ta có:

$A_1$ + $B_2$ = $140^0$ + $40^0$ = $180^0$

$A_4$ + $B_3$ = $40^0$ + $140^0$ = $180^0$

3. Giải bài bác 23 trang 89 sgk Toán 7 tập 1

Hãy nêu hình hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế.

Xem thêm: Giới Hạn Dãy Số Lớp 11 Bài 1: Giới Hạn Của Dãy Số, Chuyên Đề Giới Hạn Của Dãy Số

*

Bài giải:

Hình ảnh của loại thang mang lại ta thấy một cách trực quan các cặp góc so le trong cũng như các cặp góc đồng vị.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài giỏi cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 cùng với giải bài bác 21 22 23 trang 89 sgk toán 7 tập 1!