Dựa vào đặc thù của cặp góc đối đỉnh với góc kề bù nhằm điền tiếp số đo các góc còn lại.

Bài giải:

a)

*

b) Ghi số đo ứng với những góc còn lại

*

c)(widehatA_1 + widehatB_2 = 140^o + 40^o = 180^o)

(widehatA_4 + widehatB_3 = 40^o + 140^o = 180^o)

Nhận xét: hai góc trong cùng phía thì bù nhau (haycó toàn bô đo bằng(180^o)).
Bạn đang xem: Bài 22 trang 89 sgk toán 7 tập 1

*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài bác 3: những góc tạo vày một mặt đường thẳng cắt hai đường thẳng khác • Giải bài bác 21 trang 89 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 xem hình 14 rồi điền... • Giải bài bác 22 trang 89 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 a) Vẽ lại hình 15b) Ghi... • Giải bài 23 trang 89 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Hãy nêu hình hình ảnh của...


Xem thêm: Clone Là Gì? Vì Sao Xuất Hiện Ngày Càng Nhiều Nick Clone Trên Fb

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: dục tình giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7