Giải bài 24 trang 66 SGK Toán 7 tập 2. đến hình bên. Hãy điền số thích hợp vào vị trí trống trong các đẳng thức sau :
Bạn đang xem: Bài 24 trang 66 sgk toán 7 tập 2

Đề bài

Cho hình (25). Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống trong những đẳng thức sau:

a) (MG = … MR ;) (GR = … MR ;) (GR = … MG)

b) (NS = ... NG;) (NS = …GS;) (NG = ... GS)

*


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

Từ mẫu vẽ ta thấy: (S, R) thứu tự là trung điểm của (MP;,NP) đề xuất (NS) cùng (MR) là hai đường trung tuyến đường của tam giác (MNP).

(G) là giao của hai đường trung tuyến nên (G) là giữa trung tâm của (ΔMNP), vì vậy ta hoàn toàn có thể điền như sau:

a) (MG =dfrac23 MR ;) (GR = dfrac13 MR ;) (GR =dfrac12 MG.)

b) (NS =dfrac32 NG;) (NS =3GS;) (NG =2GS.)

Ta hội chứng minh: 

a) Vì (G) là giữa trung tâm của (ΔMNP) đề nghị theo đặc thù trọng trọng tâm tam giác ta có:

(eginarrayldfracMGMR = dfrac23 Rightarrow MG = dfrac23MR\ Rightarrow GR = MR - MG = MR - dfrac23MR = dfrac13MRendarray)

Từ kia suy ra: (dfracGRMG = dfracdfrac13MRdfrac23MR= dfrac12 )(Rightarrow GR = dfrac12MG)

b) Vì (G) là trọng tâm của (ΔMNP) đề nghị theo đặc điểm trọng trọng điểm tam giác ta có:

(eginarrayldfracNGNS = dfrac23 Rightarrow NG = dfrac23NS;NS = dfrac32NG\ Rightarrow GS = NS - NG = NS - dfrac23NS = dfrac13NS\ Rightarrow NS = 3GS\dfracNGGS = dfracdfrac23NSdfrac13NS = 2 Rightarrow NG = 2GSendarray)
Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 12 Trang 68 Sgk Giải Tích Lớp 12: Lôgarit, Giải Bài 2 Trang 68 Sgk Giải Tích 12

Mẹo kiếm tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + fkhorizont-turnovo.com"Ví dụ: "Bài 24 trang 66 SGK Toán 7 tập 2 fkhorizont-turnovo.com"