Hãy chứng tỏ định lí hòn đảo của định lí trên: giả dụ tam giác có hai tuyến đường trung tuyến cân nhau thì tam giác đó cân.
Bạn đang xem: Bài 27 trang 67 sgk toán 7 tập 2

Hướng dẫn:

Bài toán: Tam giác(ABC)có(BM, , CN)là các đường trung tuyến, chúng cắt nhau tại(G). Biết(BM = CN)hãy minh chứng tam giác(ABC)cân tại(A)

Bước 1: triệu chứng minh(GC = GB, , GM =GN)

Bước 2: hội chứng minh( riangleBGN = riangleCGM )

Bước 3: Chỉ ra(AB = AC)

Bài giải:

*

Gọi(G) là giao điểm của hai đường trung tuyến(BM) và(CN.) do đó(G) là trọng tâm( riangleABC.)Suy ra(left.eginarrayl CG = dfrac23CN\ BG = dfrac23BM\ extLại có,,CN = BM,, ( extgiả thiết)endarray ight} Rightarrow CG = BG)Ta có:(NG = công nhân - CG = BM - BG = GM)Xét( riangleBGN) và( riangleCGM) có:(CG = BG)(giả thiết)(widehatG_1 = widehatG_2)(hai góc đối đỉnh)(NG = GM)(chứng minh trên)(Rightarrow riangleBGN = riangleCGM )(cạnh - góc - cạnh)(Rightarrow BN = CM)(cặp cạnh tương ứng)(Rightarrow 2BN = 2CM)Hay(AB = AC)Vậy( riangleABC) cân nặng tại(A) (đpcm)


Xem đoạn clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này tại chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài 4: đặc thù ba mặt đường trung con đường của tam giác - luyện tập (trang 67) khác • Giải bài xích 23 trang 66 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho(G) là trọng... • Giải bài xích 24 trang 66 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang đến hình 25. Hãy điền... • Giải bài xích 25 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Biết rằng: vào một... • Giải bài bác 26 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 chứng minh định lí: Trong... • Giải bài bác 27 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hãy chứng minh định lí... • Giải bài 28 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang đến tam giác(DEF)... • Giải bài xích 29 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho(G) là trọng... • Giải bài 30 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Gọi(G) là trọng...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ tình dục giữa các yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài xích trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Bài 4: tính chất ba mặt đường trung tuyến của tam giác - rèn luyện (trang 67)
• Giải bài xích 23 trang 66 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 24 trang 66 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 25 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 26 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 27 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 28 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 29 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 30 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số và đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê Chương 3: quan hệ tình dục giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Giải bài xích tập SGK Toán 7 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ gia dụng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Pecking Order Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12