Bài 28. Tính cùng rút ra dấn xét về lốt của lũy quá với số nón chẵn với lũy vượt với số mũ lẻ của một vài hữu tỉ âm.. Bài xích 28 trang 19 sgk toán 7 tập 1 – Lũy thừa của một số trong những hữu tỉ

Bài 28.

Bạn đang xem: Bài 28 trang 19 sgk toán 7 tập 1

 Tính: ((-frac12)^2; (-frac12)^3; (-frac12)^4; (-frac12)^5)

Hãy rút ra dấn xét về vệt của lũy quá với số nón chẵn với lũy vượt với số mũ lẻ của một trong những hữu tỉ âm

*

((-frac12)^2 = (-frac12)(-frac12) = frac14)

((-frac12)^3 = (-frac12). (-frac12). (-frac12) = -frac18)

((-frac12)^4 = (-frac12). (-frac12). (-frac12). (-frac12) = frac116)Quảng cáo

((-frac12)^5 = (-frac12). (-frac12). (-frac12). (-frac12). (-frac12) = -frac132)

dấn xét:

Lũy quá với số nón chẵn của một số âm là một số trong những dương

Lũy thừa với số nón lẻ của côn trùng số âm là một số âm


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 7 trang 83 sgk Toán 7 – tập 1, bố đường trực tiếp xx', yy', zz' cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên những cặp góc bằng nhau.
Bài tiếp theoBài 8 trang 83 sgk Toán 7 – tập 1, Vẽ hai góc bao gồm chung đỉnh và gồm cùng số đo.
Danh sách bài tập
Bài 33 trang đôi mươi sgk Toán 7 tập 1, Dùng laptop bỏ túi để tính:
Bài 32 trang 19 Toán 7 tập 1, nên chọn hai chữ số sao cho hoàn toàn có thể viết nhị chữ số kia thành một...
Bài 31 trang 19 sgk Toán 7 tập 1, Viết các số bên dưới dạng những lũy vượt của cơ số 0,5
Bài 30 trang 19 sgk Toán 7 tập 1, search x, biết
Bài 29 trang 19 sgk Toán 7 tập 1, Hãy tìm các cách viết khác
Bài 27 trang 19 sgk Toán 7 tập 1, bài xích 27 trang 19 sgk Toán 7 tập 1 Tính
Mục lục môn Toán 8


Xem đầy đủ: Toán 7


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài tập 6 trang 32 Sách bài xích tập Lịch Sử 7: Dời đô về Thăng Long với vị trí trung tâm giang sơn có...
Dời đô về Thăng Long với địa điểm trung trung ương đất nước có tương đối nhiều điều kiện tiện lợi để xây dựng, cải tiến và phát triển đất...
Câu 1, 2 trang 199 sinh học tập 7: tò mò một số động vật hoang dã có tầm đặc biệt quan trọng trong kinh tế tài chính ở địa phương
Câu 1, 2 trang 199 sgk sinh học tập 7: tò mò một số động vật có tầm đặc biệt trong kinh tế tài chính ở địa...
Hoạt động 2 trang 97 sách Tài liệu dạy – Học vật lí 7: Dựa trên kết luận nêu trên, em hãy đến biết...

Xem thêm: Hàm Số Lượng Giác 11 Cơ Bản, Toán 11 Bài 1: Hàm Số Lượng Giác


Hoạt hễ 2 trang 97 sách Tài liệu dạy dỗ – Học đồ vật lí 7. Tiếng trang bị xe nổ lớn, tiếng còi inh ỏi...