Cho tam giác(ABC.) chứng minh rằng giao điểm của hai tia phân giác của nhị góc ngoài(B_1) và(C_1) (h.32) nằm tại tia phân giác của góc(A.)

*


Hướng dẫn:

Áp dụng định lý(2): Điểm nằm bên phía trong một góc và cách đều hai cạnh của góc thì nằm ở tia phân giác của góc đó.

Bài giải:

-->