Bạn đang xem: Bài 32 trang 40 sgk toán 7 tập 2

Coi sứ mệnh của (P, Q) như (X), còn những đa thức khác là quý giá đã biết. Áp dụng những quy tắc để tìm (X):

a) (P) gồm vai trò là số hạng không biết. Mong mỏi tìm số hạng không biết ta đem tổng trừ đi số hạng đã biết.

b) (Q) bao gồm vai trò là số bị trừ. Mong muốn tìm số bị trừ ta mang hiệu cộng với số trừ.


Lời giải đưa ra tiết

a) 

*

Vậy (P = 4y^2-1)

b) 

*

Vậy (Q = 7x^2-4xyz + xy + 5)

fkhorizont-turnovo.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: " Copy Là Gì - Nghĩa Của Từ Copy

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp fkhorizont-turnovo.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng fkhorizont-turnovo.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?