(M = x^2y + 0,5xy^3-7,5x^3y^2 + x^3) và (N = 3xy^3-x^2y + 5,5x^3y^2)

Phương pháp giải:

Để cộng (hay trừ) hai nhiều thức, ta làm công việc sau:

Bước 1: Viết hai nhiều thức trong dấu ngoặc

Bước 2: triển khai bỏ vết ngoặc (theo quy tắc lốt ngoặc)

Bước 3: Nhóm các hạng tử đồng dạng

Bước 4: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.

Giải chi tiết:

Toán lớp 7: Cộng, trừ đa thức
Bạn đang xem: Bài 33 trang 40 sgk toán 7 tập 2

Bài 6: Cộng, trừ nhiều thức


Bài 8: Cộng, trừ nhiều thức một biến


Toán lớp 7: Đơn thức đồng dạng


Toán lớp 7: Đơn thức


Toán lớp 7: giá trị của một biểu thức đại số


Toán lớp 7: tư tưởng về biểu thức đại số


Toán lớp 7: Đa thức


Tải sách tham khảo


*

Trọn cuốn sách giáo khoa toán 7 tập 1,2


Tải về· 40K
*

Nâng cao và cải cách và phát triển toán 7 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 22K
*

Bộ sách bài bác tập toán 7 tập 1 tập 2


Tải về· 19,9K
*

Bài tập nâng cao và một trong những chuyên đề toán 7


Tải về· 15,9K
*

Nâng cao và phát triển toán 7 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 12,1K

100 đề ôn thi toán lớp 7 học tập kỳ 2


Tải về· 11,4K

45 cỗ Đề bài Tập Trắc Nghiệm Toán 7


Tải về· 9,01K

108 bài bác toán chọn lọc lớp 7


Tải về· 8,67K

Bài giải liên quan


Lý thuyết về cộng, trừ nhiều thức
Bài 29 trang 40 SGK Toán 7 tập 2
Bài 30 trang 40 SGK Toán 7 tập 2
Bài 31 trang 40 SGK Toán 7 tập 2
Bài 32 trang 40 SGK Toán 7 tập 2
Bài 33 trang 40 SGK Toán 7 tập 2
Bài 34 trang 40 SGK Toán 7 tập 2
Bài 35 trang 40 SGK Toán 7 tập 2
Bài 36 trang 41 SGK Toán 7 tập 2
Bài 37 trang 41 SGK Toán 7 tập 2
Bài 38 trang 41 SGK Toán 7 tập 2
Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - bài 6 - Chương 4 – Đại số 7
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài bác 6 - Chương 4 – Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài 6 - Chương 4 – Đại số 7
Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 6 - Chương 4 – Đại số 7
Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài xích 6 - Chương 4 – Đại số 7
Trả lời câu hỏi 1 bài 6 trang 39 SGK Toán 7 Tập 2
Trả lời câu hỏi 2 bài xích 6 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2

Bài học liên quan


Bài 1. Tích lũy số liệu thống kê, tần số
Bài 2. Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Bài 3. Biểu đồ
Bài 4. Số trung bình cộng
Bài 1. Khái niệm về biểu thức đại số
Bài 2. Giá trị của một biểu thức đại số
Bài 3. Đơn thức
Bài 4. Đơn thức đồng dạng
Bài 5. Đa thức
Bài 6. Cộng, trừ nhiều thức
Bài 7. Đa thức một biến
Bài 8. Cộng, trừ nhiều thức một biến
Bài 9. Nghiệm của nhiều thức một biến
Ôn tập chương III: Thống kê
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số
Đề soát sổ 15 phút - Chương 3 - Đại số 7
Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Chương 3 – Đại số 7
Đề đánh giá 15 phút - Chương 4 - Đại số 7
Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đại số 7

Bạn học tập lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Giải Toán 11 Bài 2: Hoán Vị Tổ Hợp Chỉnh Hợp, Tổ Hợp Và Bài Tập Áp Dụng

Từ khóa