Cho tam giác(DEF,) điểm(I) phía bên trong tam giác và giải pháp đều bố cạnh của nó. Chứng minh(I) là điểm chung của ba đường phân giác của tam giác(DEF.)
Bạn đang xem: Bài 36 trang 72 sgk toán 7 tập 2

Hướng dẫn:

Điểm nằm phía bên trong một góc và cách đều nhì cạnh của góc thì nằm tại tia phân giác của góc đó.

Bài giải:

*

Từ điểm(I) ta kẻ(IA ot DE;, IB ot EF) và(IC ot DF)Vì điểm(I) phương pháp đều nhì cạnh(DE) và(DF) nên(I) nằm trên tuyến đường phân giác của góc(EDF) (định lí 2 - định lí hòn đảo của tia phân giác)Tương từ bỏ ta suy ra điểm(I) vị trí tia phân giác của góc(DEF) cùng góc(EFD.)Vậy(I) là điểm chung của bố đường phân giác của tam giác(DEF.)


*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 6: đặc điểm ba mặt đường phân giác của một góc - rèn luyện (trang 73) khác • Giải bài 36 trang 72 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 đến tam giác(DEF,)... • Giải bài xích 37 trang 72 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Nêu cách vẽ... • Giải bài xích 38 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 đến hình 38.a) Tính... • Giải bài xích 39 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 đến hình 39.a) Chứng... • Giải bài 40 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang lại tam giác(ABC)... • Giải bài 41 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hỏi trung tâm của... • Giải bài xích 42 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 chứng tỏ định lí: Nếu... • Giải bài bác 43 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Đố: có hai bé đường...


Xem thêm: Giải Bài Tập Hình Học 11 Hình Học, Giải Bài Tập Hình Học Lớp 11 Sgk

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: dục tình giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7