Ta có (Pleft( x ight) = 2 + 5x^2 - 3x^3 + 4x^2 - 2x )(,- x^3 + 6x^5)

- Thu gọn (P(x))

*

Sắp xếp những hạng tử của P(x) theo lũy thừa sút của biến:

(Pleft( x ight) = 6x^5-4x^3 + 9x^2-2x + 2)
Bạn đang xem: Bài 39 sgk toán 7 tập 2 trang 43

LG b

Viết những hệ số không giống (0) của đa thức (P(x)).

Phương pháp giải:

Viết những hệ số của những hạng tử có trong đa thức

Giải đưa ra tiết:

Hệ số cao nhất là (6) (hệ số của lũy thừa bậc 5) 

Hệ số của lũy vượt bậc (3) là (-4)

Hệ số của lũy vượt bậc (2) là (9)

Hệ số của lũy vượt bậc (1) là (-2)

Hệ số tự do thoải mái là (2).

fkhorizont-turnovo.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp fkhorizont-turnovo.com
Xem thêm: ' Mockery Là Gì - Mockery Tiếng Anh Là Gì

Cảm ơn các bạn đã sử dụng fkhorizont-turnovo.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép fkhorizont-turnovo.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.