Cho tam giác(ABC) cân nặng tại(A.) Gọi(G) là trọng tâm,(I) là điểm nằm vào tam giác và phương pháp đều cha cạnh của tam giác đó. Minh chứng ba điểm (A, ,G, ,I )thẳng hàng.
Bạn đang xem: Bài 40 sgk toán 7 tập 2 trang 73

*

Gọi(M,, N) thứu tự là trung điểm của(BC) và(AC.)- Vì(G) là trung tâm nên(G) nằm trên trung tuyến(AM ,,,,(1).)- Vì(I) phương pháp đều bố cạnh của tam giác (Rightarrow I)là giao điểm của bố đường phân giác vào của(ΔABC.)-(ΔABC) cân yêu cầu đường phân giác bắt đầu từ đỉnh đối lập với đáy đồng thời là mặt đường trung tuyến (tính chất trang 71 sgk Toán 7 tập 2). Vì chưng đó,(I) nằm trên(AM ,,,(2).)Từ((1)) và((2)) suy ra ba điểm(A, ,G,, I) thẳng mặt hàng (đpcm).

Nhận xét:

Tam giác(ABC)cân tại(A) tất cả đường trung tuyến(AM)đồng thời là mặt đường phân giác.


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài bác 6: tính chất ba con đường phân giác của một góc - rèn luyện (trang 73) khác • Giải bài bác 36 trang 72 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang lại tam giác(DEF,)... • Giải bài xích 37 trang 72 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Nêu bí quyết vẽ... • Giải bài 38 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 đến hình 38.a) Tính... • Giải bài xích 39 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 đến hình 39.a) Chứng... • Giải bài bác 40 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 cho tam giác(ABC)... • Giải bài xích 41 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hỏi giữa trung tâm của... • Giải bài 42 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 minh chứng định lí: Nếu... • Giải bài xích 43 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Đố: gồm hai nhỏ đường...


Xem thêm: Vinegar Là Gì? Điểm Danh 5 Loại Vinegar Không Thể Thiếu Trong Ẩm Thực Á

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ nam nữ giữa các yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7