Gọi(M) là điểm nằm trên phố trung trực của đoạn thẳng(AB,) mang đến đoạn thẳng(MA) bao gồm độ dài(5cm.) Hỏi độ dài(MB) bằng bao nhiêu?
Bạn đang xem: Bài 44 trang 76 sgk toán 7 tập 2

Hướng dẫn:

Điểm nằm trê tuyến phố trung trực của một đoạn thẳng thì bí quyết đều hai mút của đoạn thẳng đó.

Bài giải:

*

Điểm(M) thuộc mặt đường trung trực của(AB)( Rightarrow MA = MB)(định lí 1)Vì(MA = 5cm) nên(MB = 5cm)


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 7: đặc điểm ba đường trung trực của tam giác - rèn luyện (trang 76-77) khác • Giải bài xích 44 trang 76 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Gọi(M) là điểm... • Giải bài 45 trang 76 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 minh chứng đường... • Giải bài bác 46 trang 76 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho ba tam giác... • Giải bài 47 trang 76 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 đến hai điểm(M,... • Giải bài xích 48 trang 77 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 nhì điểm(M)... • Giải bài 49 trang 77 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hai xí nghiệp được xây... • Giải bài 50 trang 77 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Một con phố quốc... • Giải bài 51 trang 77 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang lại đường...


Xem thêm: Nấm Kefir Là Gì Và Tại Sao Ít Bày Bán Trên Thị Trường? Kefir Là Gì

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giới tính giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7