(Q(x)) là số hạng không biết. Mong tìm số hạng chưa chắc chắn ta đem tổng trừ đi số hạng sẽ biết.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (P(x) = x^4 - 3x^2 + dfrac12 - x)

Vì (P(x) + Q(x) = x^5 - 2x^2 + 1) nên

*

Vậy (Q(x)=x^5-x^4+x^2+x+dfrac12) 
Bạn đang xem: Bài 45 trang 45 sgk toán 7 tập 2

LG b

(P(x) – R(x) = x^3)

Phương pháp giải:

(R(x)) là số trừ . Hy vọng tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết:

Ta có: (P(x) = x^4 - 3x^2 + dfrac12 - x)

Vì (P(x) – R(x) = x^3) nên (Rleft( x ight) = Pleft( x ight) - x^3)

Do đó: 

(eqalign& R(x) = x^4 - 3x^2 + 1 over 2 - x - x^3 cr & ,,,,,,,,,,,,,, = x^4 - x^3 - 3x^2 - x + 1 over 2 cr )

fkhorizont-turnovo.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp fkhorizont-turnovo.com
Xem thêm: " Xl Là Gì ? Tại Sao Lại Gọi Như Vậy? Tại Sao Lại Gọi Như Vậy

Cảm ơn các bạn đã áp dụng fkhorizont-turnovo.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép fkhorizont-turnovo.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.