a) dùng thước gồm chia xentimet cùng compa vẽ tam giác ABC cân ở B có cạnh đáy bằng 3cm, ở bên cạnh bằng 4cm.b) sử dụng thước tất cả chia xentimet và compa vẽ tam giác đều ABC gồm cạnh bằng 3cm.

Bạn đang xem: Bài 46 trang 127 sgk toán 7 tập 1

 


Hướng dẫn:

Tam giác cân nặng là tam giác bao gồm hai cạnh bởi nhau.

Tam giác phần đông là tam giác có cha cạnh bằng nhau.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Hình 11 Chương 2, Please Wait

Bài giải:

*

a) Vẽ đoạn thẳng AC = 3cm.- Trên và một nửa khía cạnh phẳng bờ AC vẽ cung tròn trung tâm A bán kính 4cm và cung tròn C nửa đường kính 4cm.- nhì cung tròn trên giảm nhau trên B.- Vẽ các đoạn thẳng AB, BC ta được tam giác ABC.b) tương tự như cách vẽ nghỉ ngơi câu a với những cung tròn chổ chính giữa A, trọng tâm C có cùng nửa đường kính 3cm.


*

Giải các bài tập bài 6: Tam giác cân - rèn luyện (trang 127 - 128) khác • Giải bài xích 46 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) dùng thước bao gồm chia... • Giải bài bác 47 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 trong các tam giác trên... • Giải bài 48 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 giảm một tấm bìa hình... • Giải bài xích 49 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Tính những góc ở đáy... • Giải bài 50 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 nhị thanh(AB)... • Giải bài xích 51 trang 128 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 mang lại tam giác(ABC)... • Giải bài 52 trang 128 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Cho(widehatxOy)...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: tình dục giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7