Giải bài xích 46, 47,48, 49, 50 trang 127; Bài 51, 52 trang128 SGK Toán 7 tập 1: Tam giác cân.

Bạn đang xem: Bài 47 trang 127 sgk toán 7 tập 1

Bài 46.a) sử dụng thước bao gồm chia xentimét với compa vẽ Δcân ABC cân tại B có cạnh đáy bởi 3cm, cạnh bên bằng 4cm.

b) cần sử dụng thước tất cả chia xentimét với compa vẽ Δđều ABC có cạnh bởi 3 cm.

Đáp án: a)

– Vẽ đoạn thẳng AC = 3cm,

– Trên và một nửa phương diện phẳng bờ AC vẽ cung tròn trung khu A phân phối kính4 centimet và cung tròn vai trung phong C có nửa đường kính 3cm.

– nhị cung tròn trên cắt nhau tại B.

– Vẽ các đoạn AB,BC ta được Δ ABC.

b) tương tự như cách vẽ ngơi nghỉ câu a cùng với cung tròn trung tâm A, trọng tâm C có nửa đường kính 3 cm

Bài 47. Trong phương pháp hình 116,117,118 tam giác nào là Δcân, Δđều? bởi sao?

*

Hình 116.

Ta có: ∆ABD cân nặng vì có AB=AD.

∆ACE cân bởi vì AC = AE (do AB = AD, BC= DE nên AB + BC= AD+DE giỏi AC= AE).

Hình 117.

Ta tính được

∠G= 1800 – (∠H+∠I) = 1800 – (700+400) = 700

Nên ∆GHI cân vì(∠G = ∠H)

Hình 118.

∆OMK là Δcân do OM= MK

∆ONP là Δcân vị ON=OP

∆OMN là Δđều vì OM= ON = MN

∆OKP là Δcân nguyên nhân là ∠K = ∠P

Suy ra ∠OKM + ∠KOM=600

mà ∠OKM= ∠KOM đề nghị ∠OKM=300

Tương tự ∠OPM = 300


Quảng cáo


Bài 48 trang 127 Cắt một tấm bìa hình tam giác cân. Hãy cấp tấm bìa đó sao cho hai kề bên trùng nhau để kiểm tra rằng hai góc ngơi nghỉ đáy bởi nhau.

Đáp án. Các cách tiến hành:

– cắt tấm bìa hình tam giác cân.

– vội tấm bìa làm thế nào để cho hai kề bên trùng nhau.

– Quan cạnh bên phần cạnh lòng say khi vội vàng lại trùng nhau.

Vậy nhị góc ở đáy của nhị tam giác cân bằng nhau.

Bài 49. a) Tình các góc ở đáy của một Δcân viết góc làm việc đỉnh là 400

b) Tính góc sinh sống đỉnh của một Δ cân nặng biết góc ngơi nghỉ đáy bởi 400

Đáp án:

a) hotline ABC là Δcân đã mang lại và góc ngơi nghỉ định 

*
∠A = 400

Ta có ∠A +∠B + ∠C=1800

∠B + ∠C = 1800 – ∠A = 1400

⇒∠B = ∠C =1400 /2 = 700

b) Ta có: 

*
∠A +∠B + ∠C=1800

⇒∠A = 1800 – ∠B – ∠C


Quảng cáo


mà ∠B = ∠C = 400

nên ∠A =1800 – 400 – 400 =1000

Bài 50 Toán 7 tập 1. Hai thanh AB cùng AC vị kèo một mái nhà thường bằng nhau(h.119)

và thường tạo với nhau một góc bằng:

a) 1450 nếu là công ty tôn;

b) 1000 nếu là công ty ngói;

Tính ∠BAC trong từng trường hợp.

Lời giải: Ta có: AB=AC buộc phải ΔABC cân ở A và bao gồm ∠A = 1450, cho nên ∠B = ∠Ca) trong ∆ABC gồm ∠A +∠B + ∠C= 1800

⇒∠B + ∠C= 1800 – 1450 = 350

Vì ∠B = ∠C bắt buộc ta bao gồm 2∠B = 350

⇒∠B = 17,50vậy ∠ABC = 17,50b) tương tự như với ∠A =1000

ta có ∠ABC = 400

Bài 51 trang 127 Cho ΔABC cân tại A. Rước điểm D thuộc cạnh AC, điểm E ở trong cạnh AB sao để cho AD=AE.

a) So sánh ∠ABD và ∠ACE.

b ) hotline I là giao điểm BD cùng CE. ΔIBC là Δ gì? vị sao?

Đáp án:

∆ABD và ∆ACE có:

AB=AC(gt)

∠A chung.

AD=AE(gt)

Nên ∆ABD=∆ACE(c.g.c)

Suy ra: ∠ABD = ∠ACE.

Xem thêm: Giải Bài Tập Đại Cương Về Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Có Lời Giải

Tức là ∠B1= ∠C1

b) Ta có ∠B= ∠C

mà ∠B1= ∠C1 (cmt)

suy ra ∠B2= ∠C2

Vậy ∆IBC cân nặng tại I.

Bài 52. Cho ∠xOy bao gồm số đo, điểm A nằm trong tia phân giác của góc đó. Kẻ AB ⊥ Ox(B nằm trong Ox), kẻ AC ⊥ Oy(C nằm trong Oy). ΔABC là Δ gì ? bởi sao?