Cho hai điểm (M, N) nằm trên phố trung trực của đoạn trực tiếp (AB). Chứng tỏ (∆AMN = ∆BMN.)
Bạn đang xem: Bài 47 trang 76 sgk toán 7 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Áp dụng định lí 1: Điểm nằm trên tuyến đường trung trực của một quãng thẳng thì bí quyết đều hai mút của đoạn trực tiếp đó.


Lời giải chi tiết

*

Vì (M) thuộc con đường trung trực của (AB) buộc phải (MA = MB) (Theo định lí (1))

(N) thuộc con đường trung trực của (AB) bắt buộc (NA = NB) (Theo định lí (1))

Xét (∆AMN) và (∆BMN) ta có:

+) (MA = MB) (chứng minh trên)

+) (NA = NB) (chứng minh trên)

+) (MN) chung

Vậy (∆AMN = ∆BMN) (c.c.c) (điều cần chứng minh).
Xem thêm: On Tập Về Giải Toán Lớp 3 Tập 1 Bài 12: Ôn Tập Về Giải Toán, Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Ôn Tập Về Giải Toán

Mẹo search đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + fkhorizont-turnovo.com"Ví dụ: "Bài 47 trang 76 SGK Toán 7 tập 2 fkhorizont-turnovo.com"