Hướng dẫn giải bài xích Ôn tập chương I – Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài xích 54 55 56 57 58 59 60 trang 103 104 sgk toán 7 tập 1 bao gồm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài tập phần hình học bao gồm trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học sinh học giỏi môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 54 trang 103 sgk toán 7 tập 1


Lý thuyết

1. Bài xích §1. Hai góc đối đỉnh

2. Bài bác §2. Hai con đường thẳng vuông góc

3. Bài xích §3. Các góc tạo do một đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng

4. Bài §4. Hai mặt đường thẳng tuy vậy song

5. Bài bác §5. Tiên đề Ơ-clit về con đường thẳng tuy nhiên song

6. Bài §6. Từ vuông góc đến song song

7. Bài §7. Định lí

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài bác 54 55 56 57 58 59 60 trang 103 104 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy gọi kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

fkhorizont-turnovo.com reviews với các bạn đầy đủ cách thức giải bài xích tập phần hình học tập 7 kèm bài xích giải chi tiết bài 54 55 56 57 58 59 60 trang 103 104 sgk toán 7 tập 1 của bài xích Ôn tập chương I – Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài xích tập các bạn xem dưới đây:


*
Giải bài xích 54 55 56 57 58 59 60 trang 103 104 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài bác 54 trang 103 sgk Toán 7 tập 1

Trong hình 37 gồm năm cặp đường thẳng vuông góc và tứ cặp mặt đường thẳng tuy nhiên song. Hãy quan cạnh bên rồi viết tên các cặp đường thẳng kia và bình chọn lại bằng êke.

*

Bài giải:

Quan sát hình 37, ta có những cặp đường thẳng vuông góc và song song như sau:

*

– Năm cặp đường thẳng vuông góc là:

$d_1$ $perp$ $d_8$, $d_3$ $perp$ $d_4$,

$d_3$ $perp$ $d_7$, $d_1$ $perp$ $d_2$,

$d_3$ $perp$ $d_5$

– bốn cặp mặt đường thẳng tuy nhiên song là:


$d_2$ // $d_8$, $d_4$ // $d_5$,

$d_4$ // $d_7$, $d_5$ // $d_7$.

2. Giải bài 55 trang 103 sgk Toán 7 tập 1

a) các đường trực tiếp vuông góc với $d$ trải qua $M$, trải qua $N.$

b) những đường thẳng tuy nhiên song cùng với $c$ trải qua $M$, đi qua $N.$

*

Bài giải:


a) Đường trực tiếp $d’$ đi qua $M$ và vuông góc cùng với $d$, con đường thẳng $d”$ đi qua $N$ với vuông góc với $d$.

b) Đường trực tiếp $e’$ đi qua $M$ và song song cùng với $e$, đường thẳng $e”$ trải qua $N$ và tuy nhiên song cùng với $e$.

*

3. Giải bài 56 trang 104 sgk Toán 7 tập 1

Cho đoạn thẳng $AB$ nhiều năm $28mm$. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Bài giải:

Ta biết rằng đường thẳng vuông góc với một quãng thẳng trên trung điểm của chính nó được hotline là đường trung trực của đoạn thẳng ấy. đề nghị ta gồm cách vẽ như sau:

– xác minh trung điểm $I$ của đoạn trực tiếp $AB$ bằng phương pháp đặt mép thước trực tiếp theo đoạn $AB$ làm thế nào để cho $AB = 28mm$.


– rước điểm $I$ bên trên đoạn $AB$ làm sao cho $IA = IB = 14mm$.

– Vẽ con đường thẳng $d$ đi qua $I$ với vuông góc với $AB$. Đường thẳng $d$ đó là đường trung trực của đoạn trực tiếp $AB$.

*

4. Giải bài xích 57 trang 104 sgk Toán 7 tập 1

Cho hình 39 $(a // b)$, hãy tính số đo $x$ của góc $O$.

*

Hướng dẫn: Vẽ con đường thẳng song song cùng với $a$ đi qua điểm $O$.

Bài giải:

*

Qua $O$ kẻ $c // a ⇒ c // b$ (vì cùng tuy nhiên song với a)


Ta bao gồm $a // c ⇒ widehatA_1 = widehatO_1$ (hai góc so le trong)

Nên $widehatO_1$ = $38^0$

Ta lại có $b // c ⇒ widehatO_2 + widehatB_1 = 180^0$ (hai góc trong cùng phía)

⇒ $widehatO_2 = 180^0 – widehatB_1 = 180^0 – 132^0 = 48^0$

Khi đó:

$ x = widehatO_1 + widehatO_2 = 38^0 + 48^0 = 86^0$

Vậy số đo $x$ của góc $O$ bằng $86^0$

5. Giải bài bác 58 trang 104 sgk Toán 7 tập 1


Tính số đo $x$ trong hình 40. Hãy lý giải vì sao tính được như vậy?

*

Bài giải:

Ta tất cả $left.eginmatrix a perp c \ b perp c endmatrix ight}$

$⇒ a // b$ (hai con đường thẳng thuộc vuông góc với mặt đường thẳng thiết bị ba)

Nên $widehatA_1$ + $widehatB_1$ = $180^0$ (hai góc trong thuộc phía)

⇒ $widehatB_1$ = $180^0$ – $widehatA_1$ = $180^0$ – $115^0$ = $65^0$

Vậy số đo $x$ trong hình 40 là $65^0$.

6. Giải bài 59 trang 104 sgk Toán 7 tập 1

Hình 41 cho biết thêm $d // d’ // d”$ cùng hai góc $60^0$, $110^0$. Tính các góc $widehatE_1$, $widehatG_2$, $widehatG_3$, $widehatD_4$, $widehatA_5$, $widehatB_6$.

*

Bài giải:

– Tính $widehatE_1$: Ta có: $d’ // d” (gt)$

⇒ $widehatC_1$ = $widehatE_1$ (hai góc so le trong)

Mà $widehatC_1$ = $60^0$ (gt)

Nên $widehatE_1$ = $60^0$

–Tính $widehatG_2$: Ta có: $d’ // d”$

⇒ $widehatG_2$ = $widehatD_1$ (hai góc đồng vị)

Mà $widehatD_1$ = $110^0$

Nên $widehatG_2$ = $110^0$

– Tính $widehatG_3$: Ta có:

$widehatG_2$ + $widehatG_3$ = $180^0$ (hai góc kề bù)

⇒ $widehatG_3$ = $180^0$ – $widehatG_2$ = $180^0$ – $110^0$ = $70^0$

– Tính $widehatD_4$: Ta có:

$widehatD_4$ = $widehatD_1$ (hai góc đối đỉnh)

⇒ $widehatD_4$ = $110^0$

– Tính $widehatA_5$: Ta có: $d // d”$

⇒ $widehatA_5$ = $widehatE_1$ (hai góc đồng vị)

⇒ $widehatA_5$ = $60^0$

– Tính $widehatB_6$: Ta có: $d // d”$

⇒ $widehatB_6$ = $widehatG_3$ (hai góc đồng vị)

⇒ $widehatB_6$ = $70^0$

7. Giải bài bác 60 trang 104 sgk Toán 7 tập 1

Hãy vạc biểu những định lí được diễn tả bằng những hình vẽ sau, rồi viết đưa thiết, tóm lại của từng định lí (xem §5)

*

Bài giải:

a) Nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với một con đường thẳng thứ ba thì con đường thẳng đó song song với nhau.

Xem thêm: Cụm Từ Close To Là Gì - Phân Biệt Close, Near Và Nearby

*

b) Nếu hai đường thẳng cùng tuy vậy song với một con đường thẳng thứ ba thì hai tuyến phố thẳng đó tuy nhiên song với nhau.

*

Bài trước:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 7 với giải bài bác 54 55 56 57 58 59 60 trang 103 104 sgk toán 7 tập 1!