Hướng dẫn:Từ hàng tỉ số bởi nhau(dfracab = dfraccd )ta suy ra:(dfracab = dfraccd = dfraca + c b + d = dfraca-cb-d.)(Giả thiết những tỉ số đều phải có nghĩa)

Bài giải

 


Bạn đang xem: Bài 55 trang 30 sgk toán 7 tập 1

*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài bác 8: tính chất của dãy tỉ số đều nhau - luyện tập (trang 31) khác • Giải bài bác 54 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tìm kiếm hai... • Giải bài 55 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tra cứu hai... • Giải bài 56 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính diện tích của... • Giải bài bác 57 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập một số viên bi của bố bạn... • Giải bài 58 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 nhì lớp(7A)... • Giải bài 59 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 nắm tỉ số thân các... • Giải bài xích 60 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm(x)trong... • Giải bài xích 61 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm bố số(x, y,... • Giải bài xích 62 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 search hai... • Giải bài 63 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 chứng minh rằng tự tỉ... • Giải bài bác 64 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Số học viên bốn...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ nam nữ giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài xích trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Bài 8: đặc thù của hàng tỉ số cân nhau - rèn luyện (trang 31)
• Giải bài xích 54 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 55 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 56 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 57 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 58 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 59 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 60 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 61 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 62 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 63 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 64 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1


Xem thêm: Điều Kiện Cip Là Gì - Điều Kiện Giao Hàng Cip Trong Hợp Đồng Thương Mại

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: những thống kê Chương 3: quan hệ giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số