b)(left(-1dfrac12 ight) : 1,25 = dfracdfrac-321,25 = dfrac-150125)

c)(4 : 5dfrac34 = dfrac4dfrac234 = dfrac1623)

d)(10dfrac37 : 5dfrac314 = dfrac10dfrac375dfrac314 = dfracdfrac737dfrac7314 = 2)

 

Lưu ý:(a : b = dfracab)
Bạn đang xem: Bài 59 trang 31 sgk toán 7 tập 1

*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài xích 8: tính chất của hàng tỉ số bằng nhau - luyện tập (trang 31) khác • Giải bài bác 54 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tra cứu hai... • Giải bài xích 55 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tra cứu hai... • Giải bài bác 56 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính diện tích của... • Giải bài xích 57 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập một số viên bi của cha bạn... • Giải bài bác 58 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 nhì lớp(7A)... • Giải bài xích 59 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 cụ tỉ số thân các... • Giải bài xích 60 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm(x)trong... • Giải bài xích 61 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm bố số(x, y,... • Giải bài xích 62 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tìm kiếm hai... • Giải bài bác 63 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 chứng tỏ rằng từ bỏ tỉ... • Giải bài xích 64 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Số học viên bốn...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài bác trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 7
Bài 8: đặc thù của hàng tỉ số bằng nhau - luyện tập (trang 31)
• Giải bài xích 54 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 55 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 56 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 57 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 58 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 59 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 60 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 61 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 62 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 63 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 64 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1


Xem thêm: Cách Xem Email Của Tôi Là Gì, Tài Khoản Gmail Của Tôi Là Gì

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song Chương 2: Hàm số và đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: những thống kê Chương 3: quan hệ nam nữ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số