Chứng minh rằng từ tỉ lệ thành phần thức(dfracab = dfraccd )((a - b e 0, c - d e 0))ta hoàn toàn có thể suy ra tỉ trọng thức(dfraca + ba - b = dfracc + dc-d)
Bạn đang xem: Bài 63 trang 31 sgk toán 7 tập 1

Ta có:(dfracab = dfraccd Rightarrow dfracac = dfracbd)

Áp dụng đặc thù dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

(dfracac = dfracbd = dfraca+bc + d = dfraca - bc-d)

(Rightarrow dfraca + ba - b = dfracc + dc-d)

Lưu ý:Từ dãy tỉ số bởi nhau(dfracab = dfraccd = dfracef)ta suy ra:(dfracab = dfraccd = dfraca + c + e b + d +f = dfraca-c +eb-d+f.)(Giả thiết các tỉ số đều phải sở hữu nghĩa)


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài xích 8: tính chất của dãy tỉ số đều bằng nhau - rèn luyện (trang 31) khác • Giải bài 54 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tìm hai... • Giải bài xích 55 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tra cứu hai... • Giải bài xích 56 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính diện tích s của... • Giải bài xích 57 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập một số viên bi của bố bạn... • Giải bài xích 58 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 hai lớp(7A)... • Giải bài xích 59 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 nỗ lực tỉ số giữa các... • Giải bài bác 60 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm(x)trong... • Giải bài 61 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm ba số(x, y,... • Giải bài bác 62 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tìm kiếm hai... • Giải bài 63 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 chứng minh rằng tự tỉ... • Giải bài xích 64 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Số học sinh bốn...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: tình dục giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 7
Bài 8: tính chất của hàng tỉ số cân nhau - rèn luyện (trang 31)
• Giải bài 54 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 55 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 56 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 57 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 58 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 59 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 60 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 61 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 62 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 63 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 64 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1


Xem thêm: Gặp Hạn Trạch Khốc Là Gì, Trạch Tuổi Là Gì, Trạch Tuổi Là Gì Khi Xây Nhà Lại Được Quan Tâm

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê lại Chương 3: dục tình giữa những yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số