Luyện tập bài xích §8. Các ngôi trường hợp đều nhau của tam giác vuông, chương II – Tam giác, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài 65 66 trang 137 sgk toán 7 tập 1 bao hàm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, cách thức giải bài xích tập phần hình học tất cả trong SGK toán để giúp các em học sinh học giỏi môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 65 trang 136 sgk toán 7 tập 1


Lý thuyết

1. Những trường hợp bằng nhau đã biết của nhì tam giác vuông

– ví như hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác kia thì nhị tam giác vuông đó cân nhau (c.g.c; hình a).

– giả dụ một cạnh góc vuông với một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc của tam giac vuông này bằng một cạnh góc vuông cùng một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì nhì tam giác vuông đó bằng nhau (g.c.g; hình b)

*

– trường hợp cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bởi cạnh huyền cùng một góc nhọn của tam giác vuông cơ thì hai tam giác vuông đó cân nhau (g.c.g)

2. Ngôi trường hợp đều bằng nhau về cạnh huyền cùng cạnh góc vuông

Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bởi cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông tê thì hai tam giác vùng đó bởi nhau.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Withdraw Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Nghĩa Của Từ Withdraw, Từ Withdraw Là Gì

*

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 65 66 trang 137 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy gọi kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Luyện tập

fkhorizont-turnovo.com ra mắt với chúng ta đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 7 kèm bài xích giải chi tiết bài 65 66 trang 137 sgk toán 7 tập 1 của bài §8. Các trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông vào chương II – Tam giác cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài bác tập chúng ta xem bên dưới đây:


*

Giải bài bác 65 66 trang 137 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài bác 65 trang 137 sgk Toán 7 tập 1

Các tam giác $ABC$ cân tại $A$ ((widehatA) 0). Vẽ $BH ⊥ A$ (H trực thuộc AC), $CK ⊥ AB$ (K nằm trong AB)

a) chứng tỏ rằng $AH = AK.$

b) call $I$ là giao điểm của $BH$ và $CK$. Chứng tỏ rằng tia $AI$ là tia phân giác của góc $A.$

Bài giải:

*

Do tam giác $ABC$ cân tại $A ⇒ AB = AC$

a) Xét tam giác vuông $ABH$ và tam giác vuông $ACK$ có:

$AB = AC$ (chứng minh trên)

Góc $A$ chung.

⇒ $∆ABH = ∆ACK$ (cạnh huyền – góc nhọn)

⇒ $AH = AK$ (cạnh tương ứng) (đpcm)

b) Xét tam giác vuông $AIK$ cùng tam giác $AIH$ có:

$AK = AH (cmt)$

$AI$ cạnh chung

⇒$∆AIK = ∆AIH$ (cạnh huyền- cạnh góc vuông)

⇒ (widehatIAK) = (widehatIAH)

⇒ $AI$ là tia phân giác của góc $A$. (đpcm)

2. Giải bài xích 66 trang 137 sgk Toán 7 tập 1

Tìm các tam giác bằng nhau trên hình 148:

*

Bài giải:

Xét tam giác vuông ∆AMD với tam giác vuông ∆AME có:

Cạnh $AM$ chung

(widehatBAM) = (widehatMAC)

⇒ $∆AMD = ∆AME$ (canh huyền – góc nhọn)

Xét tam giác vuông MDB với tam giác vuông MEC có:

$BM = CM$ (giả thiết)

$MD = ME$ (do ∆AMD = ∆AME)

⇒ $∆MDB = ∆MEC$ (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

Xét tam giác $AMB$ và tam giác $AMC$ có:

Cạnh $AM$ chung

$MB = MC$ (giả thiết)

$AB = AC$ (do AD = AE, DB = EC)

⇒ $∆AMB = ∆AMC (c.c.c)$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 7 cùng với giải bài xích 65 66 trang 137 sgk toán 7 tập 1!