Cho tam giác ( ABC) cân trên ( A) ((widehatA)Mẹo search đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + fkhorizont-turnovo.com"Ví dụ: "Bài 65 trang 137 SGK Toán 7 tập 1 fkhorizont-turnovo.com"


Bạn đang xem: Bài 65 trang 137 sgk toán 7 tập 1

Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7
Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài bác 7, 8 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - bài bác 7, 8 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 8 - bài xích 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7
Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số cửu - bài xích 7, 8 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề đánh giá 15 phút - Đề số 10 - bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7


Toán lớp 7: Luyện tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Bài 8: các trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông (Tiết 1)
Bài 8: các trường hợp cân nhau của tam giác vuông (Tiết 2)
Toán lớp 7: dục tình giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác
Bài 1: tình dục giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy của tam giácTrọn bộ sách giáo khoa toán 7 tập 1,2*


*


*


*


*


*


*
Bài 65 trang 137 SGK Toán 7 tập 1
Bài 66 trang 137 SGK Toán 7 tập 1
Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - bài bác 7, 8 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7
Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài xích 7, 8 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề đánh giá 15 phút - Đề số 7 - bài xích 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 8 - bài xích 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 9 - bài xích 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7
Đề bình chọn 15 phút - Đề số 10 - bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học tập 7
Trả lời thắc mắc 1 bài bác 8 trang 135 SGK Toán 7 Tập 1
Trả lời thắc mắc 2 bài xích 8 trang 136 SGK Toán 7 Tập 1
Bài 4. Hai đường thẳng song song
Bài 5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng tuy nhiên song
Bài 7. Định lí
Bài 6. Trường đoản cú vuông góc đến tuy vậy song
Bài 1. Tổng bố góc của một tam giác
Bài 2. Nhị tam giác bởi nhau
Bài 3. Trường hợp bởi nhau trước tiên của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)
Bài 4. Trường hợp đều bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)
Bài 5. Trường hợp đều nhau thứ cha của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)
Bài 6. Tam giác cân
Bài 7. Định lí Py-ta-go
Bài 8. Những trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song
Ôn tập chương II: Tam giác
Đề soát sổ 15 phút - Chương 1 - Hình học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Hình học tập 7
Đề bình chọn 15 phút - Chương 2 - Hình học 7
Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Hình học tập 7

Xem thêm: Bài 60 Trang 31 Sgk Toán 7 Tập 1 Toán 7 Tập 1, Giải Bài 60 Trang 31 Sgk Toán 7 Tập 1