Đề bàiCác tính chất tiếp sau đây được suy ra trực tiếp từ định lí nào?a) Góc ngoại trừ của một tam giác bằng tổng nhị góc trong ko kề cùng với nó.b) vào một tam giác vuông, nhị góc nhọn phụ nhau.c) vào một tam giác đều, các góc bởi nhau.d) Nếu...

Bạn đang xem: Bài 68 trang 141 sgk toán 7 tập 1


Các tính chất sau đây được suy ra trực tiếp từ định lí nào?

a) Góc bên cạnh của một tam giác bằng tổng nhì góc trong không kề với nó.

b) trong một tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.

c) trong một tam giác đều, những góc bằng nhau.

d) Nếu một tam giác có cha góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều.


Phương pháp giải – Xem chi tiết

*


Áp dụng tính chất của tam giác cân và định lí về tổng cha góc trong tam giác.


Lời giải bỏ ra tiết

Các tính chất ở những câu (a); (b) được suy ra từ định lí: “Tổng cha góc của một tam giác bằng nhau bằng 1800”.

Tính chất ở câu (c) được suy ra từ định lí: “Trong tam giác cân, nhị góc ở đáy bằng nhau”.

Xem thêm: Giải Bài Tập Cấp Số Nhân - Giải Toán 11 Bài 4: Cấp Số Nhân

Tính chất ở câu (d) được suy ra từ định lí: “Nếu một tam giác gồm hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân”.