Cho điểm(A) nằm đi ngoài đường thẳng a. Vẽ cung tròn tâm(A) cắt đường thẳng a ở(B) và(C.) Vẽ các cung tròn tâm(​​B) với tâm(C) gồm cùng phân phối kính sao cho chúng giảm nhau trên một điểm khác(A,) gọi điểm này là(D.) Hãy phân tích và lý giải vì sao(AD) vuông góc với mặt đường thẳng a.
Bạn đang xem: Bài 69 trang 141 sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn:

Bước 1: hội chứng minh(widehatBAD = widehatCAD)

Bước 2: bệnh minh(widehatAIB = widehatAIC )

Bước 3: triệu chứng minh(AD)vuông góc với(BC)

Bài giải:

*

Thực hiện bí quyết vẽ như hình mặt ta thấy:+ Xét(ΔABD) và(ΔACD) có: ( AB = AC) (bán kính đường tròn trung khu (A)) ( BD = CD)(bán kính của hai đường tròn bằng nhau) ( AD) cạnh chungNên(ΔABD = ΔACD) (cạnh - cạnh - cạnh)(Rightarrow widehatA_1 = widehatA_2)(cặp góc tương ứng)+ Xét(ΔBAI) và(ΔCAI) có: (AB = AC)(bán kính mặt đường tròn trọng điểm (A)) ( widehatA_1 = widehatA_2)(chứng minh trên) (AI)cạnh chungNên (ΔBAI = ΔCAI ) (cạnh - góc - cạnh)(Rightarrow widehatI_1 = widehatI_2)(cặp góc tương ứng)Mà(widehatI_1 + widehatI_2 = 180^o) (hai góc kề bù)(Rightarrow widehatI_1 = widehatI_2 = 90^o)Hay(AD ot )a (đpcm)


Xem video bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học này ở đây để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập Ôn tập chương 2 khác • Giải bài bác 67 trang 140 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Điền lốt " x " vào... • Giải bài 68 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 những tính chất, sau đây... • Giải bài 69 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 cho điểm(A) nằm... • Giải bài 70 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 mang đến tam giác(ABC)... • Giải bài xích 71 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tam giác(ABC) trên... • Giải bài bác 72 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố vui: Dũng đố... • Giải bài xích 73 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Bên trên hình 152, một...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ tình dục giữa các yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài bác trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Ôn tập chương 2
• Giải bài xích 67 trang 140 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 68 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 69 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 70 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 71 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 72 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 73 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song Chương 2: Hàm số cùng đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: những thống kê Chương 3: dục tình giữa những yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Giải bài xích tập SGK Toán 7 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 7 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Khái Niệm, Tính Chất Và Cách Xác Định Trọng Tâm Của Tam Giác Trong Hình Học

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12