Giải bài 7: Trường đúng theo đồng dạng thứ bố - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 72. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và lời giải các câu hỏi trong bài xích học. Phương pháp làm đưa ra tiết, dễ hiểu, hy vọng các em học viên nắm giỏi kiến thức bài học.


A.B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG với HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. A)Cho $Delta $ ABC và$Delta $ A"B"C" như hình 41. Triệu chứng tỏ$Delta $ ABC$sim $ $Delta $ A"B"C"

*

Điền vào chỗ trống (...) để hoàn thành xong lời giải

Lấy E trên AB sao cho AE = A"B". Tự E kẻ mặt đường thẳng tuy vậy song cùng với BC giảm Ac trên F.

Bạn đang xem: Bài 7 trường hợp đồng dạng thứ ba

Suy ra:$Delta $ AEF$sim $ $Delta $...... Và$widehatAEF$ =$widehatABC$ (hai góc đồng vị).

Do$widehatA"B"C"$ =..........( giả thiết) nên$widehatAEF$ =$widehatA"B"C"$.

Vì vậy$Delta $ AEF =$Delta $ A"B"C" ($widehatA$ =$widehatA"$; AE = A"B";$widehatAEF$ =$widehatA"B"C"$).

Nên $Delta $ AEF $sim $ $Delta $.......

Từ (1) và (2) suy ra $Delta $ ABC $sim $ $Delta $.......

Trả lời:

Lấy E trên AB làm sao cho AE = A"B". Trường đoản cú E kẻ con đường thẳng song song cùng với BC cắt Ac tại F.

Suy ra:$Delta $ AEF$sim $ $Delta $ ABC và$widehatAEF$ =$widehatABC$ (hai góc đồng vị).

Do$widehatA"B"C"$ =$widehatABC$ ( trả thiết) nên$widehatAEF$ =$widehatA"B"C"$.

Vì vậy$Delta $ AEF =$Delta $ A"B"C" ($widehatA$ =$widehatA"$; AE = A"B";$widehatAEF$ =$widehatA"B"C"$).

Nên $Delta $ AEF $sim $ $Delta $ A"B"C"

Từ (1) và (2) suy ra $Delta $ ABC $sim $ $Delta $ A"B"C".

c) trong các tam giác dưới đây (h.42), mọi cặp tam giác như thế nào đồng dạng cùng với nhau? Hãy giải thích.

*

Trả lời:

Trong hình 42d cùng 42e.

$Delta $ A"B"C" có$widehatA"$ =$70^circ$ ;$widehatB"$ = $60^circ$$Rightarrow $ $widehatC"$ =$50^circ$

$Delta $ D"E"F" có$widehatE"$ = $60^circ$;$widehatF"$ =$50^circ$ $Rightarrow $ $widehatD"$ =$70^circ$

Vì $Delta $ A"B"C" với $Delta $ D"E"F" tất cả $widehatA"$ = $widehatD"$ =$70^circ$; $widehatB"$ =$widehatE"$ = $60^circ$ đề xuất $Delta $ A"B"C"$sim $ $Delta $ D"E"F.

Xem thêm: Bài 45 Trang 26 Sgk Toán 7 Tập 1 : Tỉ Lệ Thức, Giải Bài 45 Trang 26

2.a) cho ABC và A"B"C" đồng dạng có đường cao tương xứng là AH cùng A"H" như hình 43. Gọi tỉ số đồng dạng của nhị tam giác là k. Triệu chứng minh:$fracAHA"H"$ = k.