Hôm trước những con đã được học bài chia đến số gồm một chữ số. Trong buổi học tập hôm nay, các con sẽ làm cho quen cùng với cách giải toán lớp 4 dạng bài bác chia đến số có hai chữ số. đứng top lời giải để giúp đỡ các con mày mò về giải pháp giải dạng bài xích này, kế tiếp chúng mình cùng rèn luyện nhé!

*

1. Ôn tập phương pháp chia cho số có một chữ số 

*

Thực hiện nay phép chia theo thiết bị tự tự trái qua phải.

Bạn đang xem: Bài tập chia cho số có 2 chữ số lớp 4

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

- 2 phân tách 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bởi 0

- Hạ 1, 1 không chia được mang đến 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bởi 1

- Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bởi 0

- Hạ 2, 2 phân tách 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

- Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Giải pháp chia mang lại số có 2 chữ số

2.1. Ví dụ như 1. Phép chia không tồn tại số dư

*

Thực hiện tại phép phân chia theo vật dụng tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

- 20 chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết 6

- Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

- Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bằng 0

Vậy 2016 : 14 = 144, phép phân chia này là phép chia hết.

2.2. Lấy ví dụ 2. Phép chia tất cả số dư

*

Thực hiện tại phép phân chia theo sản phẩm tự tự trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

- 51 phân tách 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

- Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

- Hạ 1 được 161 chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

- Hạ 9 được 99 phân tách 19 bằng 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3. Thừa nhận xét phép phân tách cho số tất cả 2 chữ số

Những lưu ý khi triển khai phép phân chia số gồm hai chữ số

- Phép phân chia hết là phép chia gồm số dư bằng 0

- Phép chia tất cả dư là phép chia có số dư khác 0

- Phép chia có dư thì số dư luôn nhỏ tuổi hơn số chia

2.4 đoạn phim bài giảng phân tách cho số tất cả hai chữ số

3. Ôn tập hàng và phần trong số tự nhiên 

*

- Hàng solo trăm, hàng chục, hàng đơn vị hợp thành lớp solo vị

- hàng nghìn nghìn, hàng trăm nghìn, hàng nghìn hợp thành lớp nghìn

4. Những dạng toán tương quan đến phân tách cho số có 2 chữ số

4.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại gà mỗi ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành các tá trứng, từng tá 12 quả. Hỏi tất cả bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài bác giải

Bài 1:

*

- 36 phân tách 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

- Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

- 53 phân tách 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

- Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

- Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bởi 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép chia hết

*

- 205 phân chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bằng 61

- Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

- Hạ 0 được 360 phân chia 72 bởi 5, viết 5

5 nhân 72 bởi 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép chia hết

*

- 168 phân chia 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bằng 0

- 0 phân tách 56 bằng 0, viết 0

- Hạ 84 phân chia 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bằng 28

- Hạ 0 được 280 chia 56 bởi 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân tách hết.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Trang 164 Sgk Toán Lớp 4, Please Wait

Bài 2:

*

- 56 phân chia 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bằng 21

- Hạ 9 được 219 phân tách 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia gồm số dư

*

- 205 chia 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bằng 25

- Hạ 2 được 252 phân chia 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia gồm số dư

*

- 228 phân chia 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bằng 44

- Hạ 8 được 448 phân tách 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bởi 34

- Hạ 5 được 345 phân tách 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bởi 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia gồm số dư

*

- 459 phân chia 57 bởi 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bằng 3

- 3 không phân tách được đến 57 viết 0

- Hạ 47 được 347 phân tách 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bởi 5

- Hạ 6 được 56 phân chia 57 không phân tách hết viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia tất cả số dư

Bài 3:

- triển khai biểu thức theo luật lệ ưu tiên: phép nhân phân tách trước, cùng trừ sau

- Biểu thức chỉ tất cả phép nhân, phân tách thì tiến hành thứ tự tự trái qua phải.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hằng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

Bài học về cách giải toán lớp 4 dạng bài xích chia cho số bao gồm hai chữ số sẽ kết thúc, các con đã nhận biết được dạng bài, cách tính giá trị với vận dụng kiến thức giải các bài biểu thức gồm chứa một chữ. Chúc các con chuyên ngoan học tập giỏi. Ngoài bài học này, Top lời giải còn không ít nhiều bài học hay tương quan đến những dạng toán lớp 4. Hãy đăng ký để biến hóa thành viên của Top giải thuật để nhận nhiều tài liệu hay. Hẹn gặp gỡ lại các con ở các bài học tiếp theo!