Bài tập và giải thuật Toán 4, Bài: phân tách cho số có tía chữ số.

Bạn đang xem: Bài tập chia cho số có 3 chữ số lớp 4

Đây sau thời điểm đi sang 1 loạt không hề ít những bài tương quan đến phép phân chia thì đây đó là thử thách sau cuối cho các bạn trong chương này đây. Bài xích này là bài khá khó khăn yêu cầu độ sâu sắc và đúng đắn cao đề nghị chỉ các bạn nào sẽ học thiệt kĩ những bài xích cũ mới hoàn toàn có thể hiểu được. Vậy nên trước lúc vào bài học kinh nghiệm này thì các bạn hãy đảm bảo mình triển khai các phép phân tách khác thạo rồi nhé!

Mục tiêu quan trọng

Kiến thức yêu cầu nhớ sau khi chấm dứt bài học là : 

Đặt tính một cách đúng đắn các phép chia cho số có cha chữ sốVận dụng nhằm giải những bài toán gồm lời văn

Lý thuyết đề xuất nhớ 

Phép chia hết

Ví dụ: 1944:162=?

Chia theo trang bị tự từ trái lịch sự phải:

194 chia 162 được 1, viết 1;

1 nhân  2 bằng  2; 4 trừ  2 bằng  2, viết  2;

1 nhân 6 bằng 6; 9 trừ 6 bằng 3, viết 3;

1 nhân 1 bằng 1; 1 trừ 1 bằng 0, viết 0.

Hạ 4, được 324; 324 chia 162 được  2, viết  2;

2 nhân  2 bằng 4; 4 trừ 4 bằng  2, viết 0;

2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0 nhớ 1;

2 nhân 1 bằng  2, thêm 1 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0, viết 0.

*
*
*
*
Bài 1 trang 86 SGK Toán 4

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức:

a) 1995 x 253 + 8910 : 495

b) 8700 : 25 : 4

Hướng dẫn:

a) 1995 x 253 + 8910 : 495 = 504735 + 18 = 504753

b) 8700 : 25 : 4 = 8700 : (25 x 4) = 8700 : 100 = 87

Câu 3: gồm hai cửa ngõ hàng, mỗi siêu thị đều dìm về 7128m vải.

Xem thêm: Bài Tập Chia Cho Số Có 3 Chữ Số, Chia Cho Số Có Ba Chữ Số

Trung bình hằng ngày của hàng trước tiên bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán tốt 297m vải. Hỏi siêu thị nào cung cấp hết số vải kia sớm hơn và sớm rộng mấy ngày ?

Hướng dẫn: