Trả lời câu hỏi 1 bài 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1. Chứng tỏ rằng tứ giác ABCD trên hình 100 cũng là 1 trong những hình bình hành.

Bạn đang xem: Bài tập hình thoi lớp 8

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 2 bài 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1

Cho hình thoi ABCD, hai đường chéo cắt nhau trên O (h.101)...

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 3 bài xích 11 trang 105 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy chứng tỏ dấu hiệu nhận thấy 3.

Xem giải mã


bài bác 74 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm cùng 10cm. Cạnh của hình thoi bởi giá trị nào trong những giá trị sau:

Xem giải mã


bài 75 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 75 trang 106 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng các trung điểm của tư cạnh của một hình chữ nhật là những đỉnh của hình thoi.

Xem lời giải


bài xích 76 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 76 trang 106 SGK Toán 8 tập 1. Minh chứng rằng những trung điểm của tư cạnh của một hình thoi là những đỉnh của một hình chữ nhật

Xem lời giải


bài 77 trang 106 SGK Toán 8 tập 1

Chứng minh rằng:giao điểm nhì đường chéo của hình thoi là tâm

Xem giải mã


bài bác 78 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Đố. Hình 103 biểu diễn một phần của cửa ngõ xếp, gồm những thanh kim loại dài bàng nhau và được liên kết...

Xem thêm: "At This Time Là Gì ? Nó Có Khác Nghĩa Với "Everytime" Không?

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 1 - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề hàng đầu - bài 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 6 - bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 6 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 7 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 7 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép fkhorizont-turnovo.com gửi các thông báo đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.