Để chứng minh một mệnh đề đúng với tất cả (n in N^*) bằng phương thức quy hấp thụ toán học, ta thực hiện quá trình sau:

Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng với (n = 1).

Bước 2: Giả sử mệnh đề đúng với (n = k ge 1) (giả thiết quy nạp).

Bước 3: Cần chứng minh mệnh đề đúng cùng với (n = k + 1)

Chú ý: Trong trường hợp minh chứng một mệnh đề đúng với mọi số tự nhiên (n ge p) (p là số từ nhiên) thì thuật toán là:

Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng với (n = p)

Bước 2: Giả sử mệnh đề đúng với (n = k ge 1) (giả thiết quy nạp)

Bước 3: Cần chứng tỏ mệnh đề đúng với (n = k + 1)

II. BÀI TẬP MINH HỌA

DẠNG 1: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC – BẤT ĐẲNG THỨC

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay
Bạn đang xem: Bài tập quy nạp toán học có lời giải

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi làm phản hồi Hủy

Bình luậnchăm đề được đon đả


nội dung bài viết mới duy nhất


*

Gửi bài xích tập - có ngay lời giải!


Xem thêm: Tổng Hợp Các Bài Tập Toán 12 Chương 1 2 Chọn Lọc, Có Đáp Án, Bài Tập Trắc Nghiệm Kiểm Tra Chương 1 Toán 12

*

Cập nhật thông tin tiên tiến nhất của kỳ thi giỏi nghiệp THPT giang sơn 2021