Trả lời câu hỏi 1 bài xích 1 trang 64 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài 1 trang 64 SGK Toán 8 Tập 1. Trong các tứ giác ngơi nghỉ hình 1, tứ giác nào luôn luôn nằm trong một nửa mặt phẳng gồm bờ là

Xem giải mã
Bạn đang xem: Bài tập tứ giác lớp 8

Trả lời thắc mắc 2 bài xích 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1

Quan gần cạnh tứ giác ABCD sinh hoạt hình 3 rồi điền vào vị trí trống:

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 3 bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài xích 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1. đề cập lại định lý về tổng bố góc của một tam giác...

Xem giải thuật


bài bác 1 trang 66 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 1 trang 66 SGK Toán 8 tập 1. Search x ở hình 5, hình 6

Xem giải thuật


bài xích 2 trang 66 sgk toàn 8 tập 1

Giải bài bác 2 trang 66 SGK Toán 8 tập 1. Góc kề bù với cùng 1 góc của tứ giác

Xem giải thuật


bài xích 3 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 3 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Ta call tứ giác ABCD bên trên hình 8 gồm AB = AD

Xem giải mã


bài bác 4 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 4 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Phụ thuộc cách vẽ những tam giác đã học, hãy vẽ lại những tứ giác sống hình 9

Xem giải thuật


bài bác 5 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 5 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Đố em tra cứu thấy vị trí của "kho báu" bên trên hình 11, biết rằng kho tàng nằm trên giao điểm

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 1 - bài xích 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài xích 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài 1 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài 1 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài bác 1 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài xích 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Hình Học 8 Bài 3: Tính Chất Đường Phân Giác Của Tam Giác Của Tam Giác

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép fkhorizont-turnovo.com gửi các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.