Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 64 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 64 SGK Toán 8 Tập 1. Trong các tứ giác ở hình 1, tứ giác nào luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là

Xem lời giải
Bạn đang xem: Bài tập tứ giác lớp 8

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1

Quan sát tứ giác ABCD ở hình 3 rồi điền vào chỗ trống:

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1. Nhắc lại định lý về tổng ba góc của một tam giác...

Xem lời giải


Bài 1 trang 66 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 1 trang 66 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x ở hình 5, hình 6

Xem lời giải


Bài 2 trang 66 sgk toàn 8 tập 1

Giải bài 2 trang 66 SGK Toán 8 tập 1. Góc kề bù với một góc của tứ giác

Xem lời giải


Bài 3 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 3 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Ta gọi tứ giác ABCD trên hình 8 có AB = AD

Xem lời giải


Bài 4 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 4 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Dựa vào cách vẽ các tam giác đã học, hãy vẽ lại các tứ giác ở hình 9

Xem lời giải


Bài 5 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 5 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Đố em tìm thấy vị trí của "kho báu" trên hình 11, biết rằng kho báu nằm tại giao điểm

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | Chính sách

*Xem thêm: Hình Học 8 Bài 3: Tính Chất Đường Phân Giác Của Tam Giác Của Tam Giác

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép fkhorizont-turnovo.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.