Concern là một từ không còn xa lạ trong giờ đồng hồ Anh được đọc là “nỗi lo lắng”. Cùng tìm nắm rõ hơn về những nghĩa mà concern thể hiện qua nội dung bài viết với phần nhiều ví dụ ví dụ qua nội dung bài viết dưới trên đây của fkhorizont-turnovo.com.

1. Concern là gì?

Concern là động từ trong tiếng Anh, có cách gọi là /kənˈsɜːn/, trọng âm rơi vào cảnh âm tiết thứ hai. Ý nghĩa của từ giờ đồng hồ Anh này được dịch vào từ điển Cambridge là “to cause worry to lớn someone” (Gây ra nỗi băn khoăn lo lắng cho ai đó)

Ví dụ:

+ It concerns me that they haven't been in contact. (Điều khiến tôi băn khoăn lo lắng là họ đã biết thành mất liên lạc).Bạn đã xem: Be concerned with là gì

+ The water pollution concerns us all. (Tình trạng ô nhiễm và độc hại nguồn nước gây cho tất cả chúng ta nỗi lo lắng).

Bạn đang xem: Be concerned with là gì

Bạn vẫn xem: Be concerned with là gì

+ Concern for his health condition is growing. (Nỗi băn khoăn lo lắng cho tình trạng sức mạnh của anh ấy đang tăng lên)

Một số chân thành và ý nghĩa khác của từ bỏ concern được tổng vừa lòng như sau:

1. Concern with: có liên quan tới, dính líu tới chiếc gì

Ví dụ: The answer has no concern with the question. (Câu trả lời không có chút tương quan nào tới câu hỏi)

2. Concern in: lợi lộc, cổ phần

Ví dụ: He has no concern in an affair (Anh ấy không tồn tại chút ích lợi nào)

3. Concern: chuyện đề nghị lo

Ví dụ: It is no concern of him (Không cần là là chuyện của anh ý ta).


*

4. Sự lo lắng, lo âu, quan lại tâm

Ví dụ: I was filled with concern about the problems of the company (Tôi đầy khiếp sợ với những vụ việc trong công ty)

He notices with deep concern that he will lose liên hệ with her. (Anh ấy khiếp sợ rằng đã mất liên lạc với cô ấy)

2. Những cụm từ thường xuyên đi với concern

Một số từ bỏ thường đi kèm theo với concern trong giờ đồng hồ Anh, sản xuất thành các nghĩa khác biệt như:

1. Car-hide concern: xí nghiệp cho thuê xe hơi

2. Commercial concern: hãng sản xuất buôn

3. Going concern: nhà máy có lãi

4. Going concern assumption: trả thiết doanh nghiệp thường xuyên hoạt động

5. Going concern concept: quan niệm doanh nghiệp phát đạt

6. Going concern principle: hiệ tượng liên tục kinh doanh trong kế toán

7. Going concern value: giá trị của các hãng đang phát triển

8. Leading concern: xí nghiệp sản xuất hàng đầu

9. Paying concern: nhà máy sản xuất có lời

10. Public concern: thân thiện chung của đều người

11. Publishing concern: fan phát hành

12. Service concern: xí nghiệp dịch vụ

13. Trading concern: hãng sản xuất buôn, nhà máy thương mại

14. As far as (someone or something) is concerned: theo hồ hết gì mà ai/cái gì đã lo lắng.

15. Khổng lồ whom it may concern: dành cho những ai thân thương đến. Nhiều từ này thường xuyên được sử dụng trong khi viết thư, email, nạm cho lời “kính gửi” tới người nhận khi họ chưa biết ví dụ người dìm là ai.

3. Giới từ bỏ đi với concern

Concern thường xuyên đi với các giới từ khác biệt như “about, for,...”. Đi kèm với phần nhiều giới từ khác biệt cụm trường đoản cú này sẽ có được mang phần đông nghĩa không giống nhau:

1. Concern about (Adj): được áp dụng như một tính từ bỏ với tức là “Lo lắng”

Ví dụ:

She is concerned about her patients. (Cô ấy lo ngại về những người mắc bệnh của mình)

I am concerned about him. (Tôi rất băn khoăn lo lắng cho anh ta)

We are concerned about the environment. (Chúng ta băn khoăn lo lắng về triệu chứng môi trường)

2. Concern for: được sử dụng như một danh từ, với ý nghĩa là “nỗi lo lắng, sự lo lắng”

Ví dụ:

His concern for the project is enormous. (Mối ân cần của anh ta về dự án công trình rất lớn)

Your concern for studies should be focused (Mối quan tâm của người sử dụng về việc học tập cần được chú trọng)

We should have great concern for the environment. (Chúng ta nên tất cả mối thân thiết lớn tới môi trường)

3. Concern with: tương quan đến, phụ trách cho

Ví dụ:

I am concerned with my job. (Tôi niềm nở đến các bước của mình)

He is concerned with the building of structure. (Anh ấy lo lắng với kết cấu của kiến trúc)

He was concerned with my business affairs. (Anh ta đang lo lắng với quá trình kinh doanh của tôi)

4. Một vài cách nói concern vào giao tiếp

Trong giờ Anh giao tiếp, trường đoản cú concern cũng liên tiếp được sử dụng. Dưới đấy là một số cách nói với từ bỏ concern phổ biến:

STT

Câu

Ý nghĩa

1

I'm very concerned /aɪm ˈvɛri kənˈsɜːnd/

Tôi siêu quan tâm

2

It's not my concern /ɪts nɒt maɪ kənˈsɜːn/

Đó không hẳn là mối nhiệt tình của tôi

3

What's your concern? /wɒts jɔː kənˈsɜːn?/

Mối quan tâm của công ty là gì?

4

Why are you concerned? /waɪ ɑː juː kənˈsɜːnd?/

Tại sao chúng ta lại quan lại tâm?

5

I understand your concern /aɪ ˌʌndəˈstænd jɔː kənˈsɜːn/

Tôi phát âm mối thân thiết của bạn

6

That's one of my concerns /ðæts wʌn ɒv maɪ kənˈsɜːnz/

Đó là trong số những mối thân thương của tôi

7

That's my concern, not yours. /ðæts maɪ kənˈsɜːn, nɒt jɔːz./

Đó là mối đon đả của tôi chứ không phải của bạn

8

His eyes clouded with belated concern và his voice lost its edge /hɪz aɪz ˈklaʊdɪd wɪð bɪˈleɪtɪd kənˈsɜːn ænd hɪz vɔɪs lɒst ɪts ɛʤ/

Mắt anh nhắm lại cùng với sự băn khoăn lo lắng muộn màng cùng giọng anh bị lạc mất đi

9

The most pressing concern is securing their own survival /ðə məʊst ˈprɛsɪŋ kənˈsɜːn ɪz sɪˈkjʊərɪŋ ðeər əʊn səˈvaɪvəl/

Mối niềm nở cấp bách tốt nhất là bảo vệ sự sống còn của chính họ

10

She had no concern about that part /ʃiː hæd nəʊ kənˈsɜːn əˈbaʊt ðæt pɑːt/

Cô ấy không hề có sự thân thương về phần đó

5. Minh bạch Concern, worry, anxious, apprehensive, nervous trong tiếng Anh


*

Concern, worry, anxious, apprehensive, nervous để có nghĩa là lo lắng. Tuy nhiên, mỗi từ lại được thực hiện phổ biến một trong những trường đúng theo khác nhau. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu:

5.1. Cách áp dụng Worry là gì?

Từ worry được sử dụng với nghĩa là “lo lắng”, việc lo lắng ở trên đây thường được hiểu mang tính tiêu cực, tất cả thẻ là điều gây tức giận hoặc không ăn nhập về điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trường đoản cú “worry” thường xuyên được đi kèm theo với tính từ “about”

Ví dụ:

+ Don’t worry. You will recover soon. (Đừng vượt lo lắng, bạn sẽ bình phục cấp tốc thôi)

+ He worries about the project. (Anh ta rất lo ngại về dự án)

Cùng với ý nghĩa sâu sắc là lo ngại nhưng “Concern” tức là “lo lắng về điều có thể chưa xảy ra”. Mặc dù nhiên, nút độ lo ngại của “Worry” không bằng “anxious”

5.2. Cách áp dụng Anxious là gì?

Từ “Anxious” cũng tức là “lo lắng”, nhưng lại nó hay thiên về cảm xúc nhiều hơn, gồm mức độ lo ngại cao rộng và trọng thể hơn so với từ “worry”. Giới từ hay đi với “anxious” là “for, about”

Ví dụ:

We are anxious about looking for a job after graduation. (Chúng tôi lo lắng về việc đào bới tìm kiếm kiếm một các bước sau khi xuất sắc nghiệp)

She appears with an anxious face. (Cô ấy xuất hiện thêm với một vẻ mặt lo lắng)

5.3. Cách áp dụng Apprehensive là gì?

Apprehensive: lo lắng hoặc lo ngại điều gì đấy không hay có thể xảy ra, bạn nói thông thường sẽ có tính cẩn trọng, lo xa khi áp dụng tính từ bỏ này. Khi áp dụng từ “worry, concern, anxious, nervous”, bạn nói có cảm giác lo lắng nhưng không còn sợ sệt. Còn khi sử dụng Apprehensive, tín đồ nói thể hiện sự lo lắng, sợ sệt. Apprehensive hay đi cùng với giới trường đoản cú about/of.

5.4. Cách sử dụng Nervous là gì?

“Nervous” nghĩa là lo lắng, thường đứng trước một hành động, công việc, sự khiếu nại quan trọng.

Ví dụ:

Tóm lại, sự khác biệt giữa những tính tự cùng gồm nghĩa là lo lắng này như sau:

Từ vựng

Sự khác biệt

Worry (v); worried (adj)

Mang nghĩa “lo lắng” nói chung.

Theo sau rất có thể là tân ngữ hoặc không, cũng rất có thể là một mệnh đề

Thường đi với giới từ “about”.

Concern (V); concerned (adj)

Mang nghĩa “lo lắng” cho người khác, thôn hội, cụ giới.

Theo sau phải là 1 trong tân ngữ hoặc mệnh đề.

Xem thêm: Những Thông Tin Về Đất Hỗn Hợp Là Gì ? Và Những Thông Tin Bạn Cần Biết

Anxious (adj)

Mang nghĩa “lo lắng”, mức độ cao hơn và mang tính trọng thể hơn worry.- hay đi cùng với giới trường đoản cú “about”, “for”

Apprehensive (adj)

Thường đi với giới từ bỏ “about”, ”of”

Nervous

Mang nghĩa “lo lắng/hồi hộp” khi sắp đến sửa làm chuyện gì quan tiền trọng, kỳ lạ lẫm.-Thường đi với giới từ bỏ “about”, “of”

Như vậy, trên đây là giải phù hợp của fkhorizont-turnovo.com về nghĩa của từ bỏ “Concern là gì”. Hy vọng nội dung bài viết đã đưa về cho các bạn những thông tin hữu ích, giúp chúng ta học tốt tiếng Anh hơn nữa.