Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, bọn họ sẽ cùng làm quen cùng với dạng toán lớp 4 biểu thức bao gồm chứa một chữ. fkhorizont-turnovo.com để giúp đỡ các em mày mò về dạng toán này và cùng nhau luyện tập nhé!Trong bài học hôm nay, họ sẽ cùng làm quen cùng với dạng toán lớp 4 biểu thức tất cả chứa một chữ. Để đọc bài thuận lợi hơn thì đầu tiên chúng ta hãy thuộc nhau tò mò một ví dụ dưới đây để nhận ra biểu thức tất cả chứa một chữ là gì?

1. Nhận biết dạng toán lớp 4 biểu thức gồm chứa một chữ

1.1. Ví dụ

*

1.2. Kết luận

Qua lấy ví dụ như trên, những em hoàn toàn có thể thấy được 4+n chính là một việc lớp 4biểu thức tất cả chứa một chữ.Mỗi lần gắng chữ số n bởi một số, ta được một giá bán trị mới của biểu thức 4+n

2. Phương pháp tính giá trị của biểu thức bao gồm chứa một chữ

2.1. Ví dụ:

Tính giá bán trị những biểu thức sau:

a) 170 + x với x=13

b) 2000 - y với y=100

c) 25 x a với a= 4

d) y : 5 cùng với y=100

2.2. Phía dẫn cụ thể cách tính

a) ví như x=13 thì 170 + x = 170 + 13= 184

b) nếu y=100 thì 2000 - y= 2000 -100= 1900

c) giả dụ a= 4 thì 25 x a= 25 x 4= 100

d) giả dụ y=100 thì y : 5= 100 : 5= 20

2.3. Cách tính giá trị của toán lớp 4 biểu thức có chứa một chữ

*

2.4. Chú ý:

*

3. Bài tập áp dụng toán lớp 4 biểu thức gồm chứa một chữ

3.1. Bài xích tập

Bài 1: Tính quý giá biểu thức:

a) 6412 + 513 x m với m = 7;

b) 1500 – 1500 : b với b = 3;

c) 28 x a + 22 x a cùng với a = 5;

d) 125 x b – 25 x b với b = 6;

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức 145 - m với m=24; m=45; m=100

Bài 3: Cho hình vuông vắn có độ nhiều năm cạnh là a:

a) Hãy viết biểu thức tính chu vi p. Của hình vuông theo a và biểu thức tính diện tích s S của hình vuông vắn theo a.

Bạn đang xem: Biểu thức có chứa một chữ lớp 4

b) Áp dụng: Tính quý giá của biểu thức p và s cùng với a = 21cm; a = 35cm.

3.2. Trả lời và đáp án

Bài 1:

a) cùng với m = 7, ta bao gồm : 6412 + 513 x m = 6412 + 513 x 7 = 6412 + 3591 =10003

b) cùng với b = 3, ta có : 1500 – 1500 : b = 1500 – 1500 : 3 = 1500 – 500 = 1000

c) cùng với a = 5, ta có 28 x a + 22 x a = 28 x 5 + 22 x 5 = 140 + 110 = 250.

d) với b = 6 ta có: 125 x b – 25 x b = 125 x 6 - 25 x 6 = 750 - 150 = 600.

Bài 2:

Nếu m = 24 thì 145 -m = 145 - 24 = 121

Nếu m = 45 thì 145 - m = 145 - 45 = 100

Nếu m = 100 thì 145 - m = 145 - 100 = 45

Bài 3:

a) p = a x 4 ; S = a x a.

b) cùng với a = 5cm, ta có: p = 21 x 4 = 84 (cm); S = 21 x 21 = 441 (cm2).

Với a = 7cm, ta có: phường = 35 x 4 = 140 (cm); S = 35 x 35 = 1225 (cm2).

4. Bài tập tự luyện toán lớp 4 biểu thức tất cả chứa một chữ (Có đáp án)

4.1. Đề bài

*

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 9500

b) 60990

c) 63306

d) 3350

Bài 2:

Nếu a=300 thì P= 1500

Nếu a=450 thì P= 1650

Nếu a=50 thì P= 1250

Bài 3:

Chu vi là 60 cm

Diện tích là 225 cm2

5. Giải bài tập sách giáo khoa bài học kinh nghiệm toán lớp 4 biểu thức bao gồm chứa một chữ

5.1. Đề bài

Bài 1: Tính giá trị biểu thức (theo mẫu) :

a) 6 – b cùng với b = 4

b) 115 – c với c = 7

c) a + 80 với a = 15

a) trường hợp b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2.

b) nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108

c) trường hợp a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

Bài 2: Viết vào ô trống (theo mẫu)

a)

x

8

30

100

125+x

125+8=133

b)

y

200

960

1350

y-20

Bài 3

a) Tính quý giá biểu thức : 250 + m cùng với : m = 10; m = 0; m = 80; m = 30.

b) Tính giá trị biểu thức : 873 – n cùng với : n = 10; n = 0; n = 70; n = 30.

5.2. Lời giải:

Bài 1:

a) trường hợp b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2.

b) giả dụ c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108

c) trường hợp a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

Bài 2:

a)

x

8

30

100

125+x

125+8=133

125+30=155

125+100=225

b)

y

200

960

1350

y-20

200-20=180

960-20=940

1350-20=1330

Bài 3:

a) trường hợp m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260.

Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250.

Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330.

Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280.

b) trường hợp n = 10 thì 873 – n = 873 – 10 = 863.

Nếu n = 0 thì 873 – n = 873 – 0 = 873.

Nếu n = 70 thì 873 – n = 873 – 70 = 803.

Nếu n = 30 thì 873 – n = 873 – 30 = 843.

Xem thêm: Bài Tập Đường Thẳng Vuông Góc Với Mặt Phẳng 11, Bài Tập Về Đường Thẳng Vuông Góc Với Mặt Phẳng

fkhorizont-turnovo.com còn rất nhiều nội dung con kiến thức quan trọng đặc biệt khác giúp các em văn minh trong quá trình học toán lớp 4 biểu thức có chứa một chữ. Hãy tham khảo và share với đồng đội để bên nhau học tập nhé.