Tùy theo dạng phương trình mà họ có giải pháp giải riêng. Dưới đấy là cách giải các dạng phương trình cơ bản, phương trình tích, chứa ẩn ngơi nghỉ mẫu.

Bạn đang xem: Cách giải phương trình lớp 8

Cách tốt nhất có thể để có tác dụng toán là những em nên làm, học tập theo những ví dụ tiếp đến làm thật nhiều các bài tập tựa như cho quen.


1. Dạng phương trình cơ bản

(x + 1)(2x – 3 ) – x2 = (x – 2)2

⇔ 2x2 – 3x + 2x – 3 – x2 = x2 – 4x + 4

⇔ 2x2 – x2 – x2 – 3x + 2x + 4x = 3 + 4

⇔ 3x = 7

⇔ x = 7/3

vậy : S = 7/3

2.

Xem thêm: Giải Bài 6 Trang 80 Sgk Hình Học 12, Giải Toán 12: Bài 6 Trang 80 Sgk Hình Học 12

Dạng phương trình tích

 x2 – 4 – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x2 – 22) – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x – 2)(x + 2) – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x + 2)< (x – 2) – 5(x – 2) > = 0

⇔ (x + 2)(8 – 4x) = 0

⇔x + 2 = 0 hoặc 8 – 4x = 0

⇔x = -2 hoặc x = 8/4 = 2

Vậy : S = -2; 2

3. Dạng phương trình cất ẩn nghỉ ngơi mẫu

 Bài 1 :

*
*
*
*
*
*
*

=> (x+1)2 – 2 – (x – 1)2 = 0

⇔ x2 +2x + 1 – 2 – x2 +2x – 1 = 0

⇔ 4x = 2

⇔ x = 1/2

Vậy : S = 1/2.