Học tốt Toán lớp 4, Bài: phân chia cho số có một chữ số.

Bạn đang xem: Chia cho số có một chữ số

chúng ta đã được tiếp cận đến phép chia tương đối nhiều trong toàn thể chương trình học rồi đúng không nhỉ nào. Vậy thì hôm nay, bọn họ sẽ tiếp cận với phép chia một cách vừa đủ và chi tiết nhất xem cách thực hiện một phép chia như như thế nào nhé.

Mục tiêu quan tiền trọng

Kiến thức cần đã có được sau khi chấm dứt bài học tập là là : 

Biết để phép chia, khác nhau số bị phân tách và số chia, thương, số dưTăng tốc độ đo lường và thống kê và độ đúng đắn của kết quả

Lý thuyết phải nhớ Bài: phân chia cho số có một chữ số

Ví dụ

Ví dụ:

128472:6=?

Chia theo thiết bị tự trường đoản cú trái quý phái phải:

12 chia 6 được 2, viết 2;

2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0.

Hạ 8; 8 chia 6 được 1, viết 1;

1 nhân 6 bằng 6; 8 trừ 6 bằng 2, viết 2.

Hạ 4, được 24; 24 chia 6 được 4, viết 4;

4 nhân 6 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0, viết 0.

Hạ 7; 7 chia 6 được 1, viết 1;

1 nhân 6 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1.

Hạ 2, được 12; 12 chia 6 bằng 2, viết 2;

2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Sách Giáo Khoa Toán Lớp 4, Sách Giáo Khoa Toán Lớp 4

Vậy 128472:6=21412.

*
*
*
*
Bài 1 SGK trang 77 Toán 4

Câu 2: tín đồ ta đổ hầu hết 128 610l xăng vào 6 bể. Hỏi mỗi bể đó tất cả bao nhiêu lít xăng?

Hướng dẫn:

Số lít xăng sinh sống mỗi bể là:

128 610 : 6 = 21 435 (l)

Đáp số: 21 435 (l)

Câu 3: tín đồ ta xếp 187 250 cái áo vào các hộp, mỗi vỏ hộp 8 áo. Hỏi hoàn toàn có thể xếp được vào những nhât bao nhiêu hộp với còn vượt mấy mẫu áo?

Hướng dẫn: