Để giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt bàiChia số có bốn chữ số mang đến số tất cả một chữ sốHọc 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây.Chúc các em gồm một tiết học tập thật hay cùng thật vui khi đến lớp!


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Kỹ năng và kiến thức cần nhớ

1.2. Giải bài xích tập Sách Giáo Khoa trang 117

1.3. Giải bài xích tập Sách Giáo Khoa trang 118

1.4. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 119

2. Bài tập minh hoạ

3. Hỏi đáp vềChia số có bốn chữ số mang đến số có một chữ số


*

a) 6369 : 3 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,6369\03endarrayleft| eginarray*20c3\hline2123endarray ight.\,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

6369 : 3 = ...

Bạn đang xem: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

6 phân chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bằng 0.

Hạ 3; 3 chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bằng 3; 3 trù 3 bởi 0.

Hạ 6; 6 phân tách 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bằng 0.

Hạ 9; 9 phân tách 3 được 3, viết 3.

3 nhân 3 bởi 9; 9 trừ 9 bởi 0.

b) 1276 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1276\,,,,,07endarrayleft| eginarray*20c4\hline319endarray ight.\,,,,,,,,,,,,36\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

1276 : 4 = ...

12 chia 4 được 3, viết 3.

3 nhân 4 bằng 12; 12 trừ 12 bởi 0.

Hạ 7; 7 chia 4 được 1, viết 1.

1 nhân 4 bằng 4; 7 trừ 4 bằng 3.

Hạ 6 được 36; 36 phân chia 4 được 9, viết 9.

9 nhân 4 bằng 36; 36 trừ 36 bởi 0.

c) 9365 : 3 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,9365\03endarrayleft| eginarray*20c3\hline3121endarray ight.\,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

9365 : 3 = ... (dư ...)

9 chia 3 được 3, viết 3.

3 nhân 3 bằng 9; 9 trừ 9 bởi 0.

Hạ 3; 3 chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bởi 3; 3 trừ 3 bằng 0.

Hạ 6; 6 phân chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0.

Hạ 5; 5 chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bằng 3, 5 trừ 3 bởi 2.

d) 2249 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2249\,,,,24endarrayleft| eginarray*20c4\hline562endarray ight.\,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

2249 : 4 = ... (dư ...)

22 chia 4 được 5, viết 5.

5 nhân 4 bằng 20; 22 trừ đôi mươi bằng 2.

Hạ 4, được 24: 24 phân tách 4 được 6, viết 6.

6 nhân 4 bằng 24; 24 trừ 24 bởi 0.

Hạ 9; 9 phân tách 4 được 2, viết 2.

2 nhân 4 bảng 8; 9 trừ 8 bởi 1.

e) 4218 : 6 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4218\,,,,01endarrayleft| eginarray*20c6\hline703endarray ight.\,,,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

4218 : 6 = ...

42 phân tách 6 được 7, viết 7.

7 nhân 6 bởi 42; 42 trừ 42 bởi 0.

Hạ 1; 1 phân chia 6 được 0, viết 0.

0 nhân 6 bởi 0 ;1 trừ 0 bằng 1.

Hạ 8 được 18; 18 chia 6 được 3, viết 3.

3 nhân 6 bằng 18; 18 trừ 18 bằng 0.

g) 2407 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2407\,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c4\hline601endarray ight.\,,,,,,,,,,,,07\,,,,,,,,,,,,,,,3endarray)

2407 : 4 = ... (dư ...)

24 chia 4 được 6, viết 6.

6 nhân 4 bằng 24; 24 trừ 24 bởi 0.

Hạ 0 ; 0 chia 4 được 0, viết 0.

0 nhân 4 bởi 0, 0 trừ 0 bởi 0,

Hạ 7; 7 phân tách 4 được 1, viết 1.

1 nhân 4 bằng 4, 7 trừ 4 bằng 3.


Bài 1: Tính

(eginarray*20c4862\endarrayleft| eginarray*20c2\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c3369\endarrayleft| eginarray*20c3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c2896\endarrayleft| eginarray*20c4\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện tại phép tính chia theo lắp thêm tự tự trái sang phải.

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4862\,08endarrayleft| eginarray*20c2\hline2431endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,02\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,3369\,03endarrayleft| eginarray*20c3\hline1123endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2896\,09endarrayleft| eginarray*20c4\hline724endarray ight.\,,,,,,,,,,,16\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

Bài 2: có 1648 gói bánh được chia hầu như vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng tất cả bao nhiêu gói bánh?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 thùng: 1648 gói bánh

1 thùng: ? gói bánh

Muốn tìm giải mã ta rước số gói bánh của tứ thùng chia cho 4.

Bài giải

Mỗi thùng gồm số gói bánhlà:

1648: 4 = 412 (gói)

Đáp số: 412 gói.

Bài 3: Tìmx

a)x × 2 = 1846 b)3 × x = 15783

Hướng dẫn giải:

Muốn tìm thừa số ta mang tích phân tách cho thừa số còn lại.

a)x × 2 = 1846

x = 1846 : 2

x = 923

b)3 × x = 15783

x = 1578 : 3

x = 526


Bài 1: Tính

(eginarray*20c2469\endarrayleft| eginarray*20c,,2\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c6487\endarrayleft| eginarray*20c,,3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c4159\endarrayleft| eginarray*20c,,5\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện nay phép chia các số thứu tự từ trái sang phải.

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2469\,04endarrayleft| eginarray*20c2\hline1234endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,6487\,04endarrayleft| eginarray*20c3\hline2162endarray ight.\,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,07\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,4159\,,,,,,15endarrayleft| eginarray*20c5\hline831endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,4endarray)

Bài 2: Người ta gắn thêm bánh xe vào ô tô, từng ô tô rất cần phải lắp 4 bánh xe. Hỏi bao gồm 1250 bánh xe thì lắp được nhiều nhất từng nào ô tô như vậy và còn quá mấy bánh xe cộ ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 bánh xe: 1 ô tô

1250 bánh xe: ? ô tô và quá ? bánh xe.

Muốn tìm giải mã ta mang số bánh xe đã cho phân tách cho số bánh xe phải lắp của từng ô tô.

Cách giải:

Ta gồm 1250 : 4 = 312 (dư 2)

Vậy 1250 bánh xe pháo lắp được không ít nhất vào 312 xe ô tô như vậy và còn vượt 2 bánh xe.

Bài 3:

*

Hướng dẫn giải:

Chia hình đã đến thành tám hình tam giác rồi ghép các hình tam giác nhỏ theo những hình em vừa chia.

Ta rất có thể làm như sau:

*


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 3224 : 4 b) 2819 : 7

1516 : 3 1865 : 6

Hướng dẫn giải:

Đặt tínhTính: lấy lệ chia những số thứu tự từ trái sang phải.

a)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,3224\,,,,,,02endarrayleft| eginarray*20c4\hline806endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,24\,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,1516\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c3\hline505endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,16\,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

b)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2819\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c7\hline402endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,19\,,,,,,,,,,,,,,,,5endarray)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1865\,,,,,,06endarrayleft| eginarray*20c6\hline310endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,,5endarray)

Bài 2: một nhóm công nhân bắt buộc sửa quãng con đường dài 1215m, đội đang sửa được(frac13)quãng đường. Hỏi team công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét con đường nữa?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Cần sửa: 1215m

Đã sửa:(frac13)quãng đường

Còn lại: ? m

Muốn tìm giải mã ta cần:

Tìm độ nhiều năm của quãng con đường đã sửa.Tìm độ lâu năm quãng con đường còn lại bằng phương pháp lấy độ nhiều năm quãng đường cần sửa trừ đi độ dài quãng con đường đã sửa.

Bài giải

Đội công nhân đó đã sửa được số mét mặt đường là:

1215 : 3 = 405 (m)

Số mét mặt đường còn cần sửa là:

1215 – 405 = 810(m)

Đáp số: 810 m.

Bài 3: Điền Đ hoặc S vào ô trống

*

Hướng dẫn giải:

Kiểm tra giải pháp đặt tính với tính của phép chia đã mang lại rồi điền Đ hoặc S tương thích vào chỗ trống.

a) Điền Đ vào ô trống.

b) Điền S vào ô trống. Bởi vì 1608 : 4 = 402.

c) Điền S vào ô trống. Bởi vì 2526 : 5 = 505 (dư 1).


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a)1608 : 4 b) 2035 : 5 c) 4218 : 6

2105 : 3 2413 : 4 3052 : 5

Hướng dẫn giải:

Đặt tínhTính: Lần lượt tiến hành phép phân chia theo thứ tự từ trái quý phái phải.

a)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1608\,,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c4\hline402endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,08\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2105\,,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c3\hline701endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

b)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2035\,,,,,,03endarrayleft| eginarray*20c5\hline407endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,35\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2413\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c4\hline603endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,13\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

c)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4218\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c6\hline703endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,3052\,,,,,,05endarrayleft| eginarray*20c5\hline610endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,02\,,,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

Bài 2: tìm kiếm x

a)x × 7 = 2107

b) 8 × x = 1640

c)x × 9 = 2763

Hướng dẫn giải:

Muốn tìm thừa số ta đem tích phân chia cho vượt số kia.

a)x × 7 = 2107

x = 2107 : 7

x = 301

b)8 × x = 16408

x = 1640 : 8

x = 205

c)x × 9 = 2763

x = 2763 : 9

x = 307

Bài 3: Một cửa hàng có 2024 kg gạo, siêu thị đã bán(frac14) số gạo đó. Hỏi siêu thị còn từng nào ki-lô-gam gạo ?

Tóm tắt:

Có : 2024kg

Đã bán:(frac14)

Còn lại: ? kg

Muốn tìm giải thuật ta cần:

Tìm số ki-lô-gam gạo đang bán.Tìm số ki-lô-gam gạo còn lại.

Bài giải

Số gạo đã chào bán là:

2024 : 4 = 506 (kg)

Số gạo còn lại là:

2024 – 506 = 1518 (kg)

Đáp số:1518 kg.

Xem thêm: Phép Cộng Các Số Trong Phạm Vi 100 000, Giải Toán Lớp 3 Phép Trừ Các Số Trong Phạm Vi 100

Bài 4: Tính nhẩm

6000: 2 =

8000: 4 =

9000: 3 =

Hướng dẫn giải:

Em lấy chữ số hàng nghìn chia cho số bao gồm một chữ số rồi viết chế tạo tận cùng hiệu quả 3 chữ số 0.

6000 : 2 = 3000