Toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số học viên tiếp tục được gia công quen cùng với phép tính chia và các bài tập áp dụng của phép chia.Bài học này fkhorizont-turnovo.com tiếp tục hỗ trợ các kỹ năng trọng tâm, bài tập áp dụng của toán lớp 4 chia cho số gồm 2 chữ số. Cha mẹ vàhọc sinh cùng tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: Chia số có hai chữ số lớp 4

1. Ôn tập cách chia mang đến số có một chữ số

*

Thực hiện tại phép phân chia theo vật dụng tự từ bỏ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

2 phân chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 1, 1 không phân chia được đến 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bởi 1

Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bởi 0

Hạ 2, 2 phân tách 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 4, 4 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Bí quyết chia đến số có 2 chữ số

2.1. Lấy ví dụ 1. Phép chia tất cả số dư

*

Thực hiện tại phép phân chia theo lắp thêm tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

20 phân chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 chia 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bằng 0

Vậy 2016 : 14 = 144, phép phân chia này là phép chia hết.

2.2. Lấy một ví dụ 2. Phép chia có số dư

*

Thực hiện nay phép chia theo vật dụng tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

51 phân chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân chia 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Dìm xét phép chia cho số bao gồm 2 chữ số

Những để ý khi triển khai phép phân chia số có hai chữ số

Phép phân chia hết là phép chia gồm số dư bằng 0

Phép chia tất cả dư là phép chia bao gồm số dư không giống 0

Phép chia bao gồm dư thì số dư luôn nhỏ hơn số chia

3. Ôn tập hàng và lớp bên trong số trường đoản cú nhiên

*

Hàng đối chọi trăm, sản phẩm chục, hàng đơn vị chức năng hợp thành lớp solo vịHàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng nghìn hợp thành lớp nghìn

4. Bài tập vận dụng toán lớp 4 chia cho số tất cả 2 chữ số

4.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: tra cứu x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà hằng ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành các tá trứng, từng tá 12 quả. Hỏi bao gồm bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài bác giải

Bài 1:

*

36 chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bởi 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép chia hết

*

205 phân tách 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bằng 61

Hạ 2 được 612 chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân tách 72 bởi 5, viết 5

5 nhân 72 bởi 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân chia hết

*

168 chia 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 phân chia 56 bằng 0, viết 0

Hạ 84 phân tách 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bằng 56, 84 trừ 56 bằng 28

Hạ 0 được 280 chia 56 bởi 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép chia hết.

Bài 2:

*

56 chia 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 phân tách 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia tất cả số dư

*

205 chia 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bởi 25

Hạ 2 được 252 chia 45 bởi 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia gồm số dư

*

228 phân tách 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bởi 44

Hạ 8 được 448 chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bởi 34

Hạ 5 được 345 phân chia 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bởi 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia gồm số dư

*

459 phân chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bằng 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 không chia được mang lại 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân tách 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bằng 5

Hạ 6 được 56 phân chia 57 không phân tách hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia có số dư

Bài 3:

Thực hiện tại biểu thức theo luật lệ ưu tiên: phép nhân chia trước, cùng trừ sau

Biểu thức chỉ có phép nhân, phân tách thì tiến hành thứ tự từ bỏ trái qua phải.

Xem thêm: Giải Bài 1 Toán 12: Sự Đồng Biến Nghịch Biến Của Hàm Số Lớp 12

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy từng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: kiếm tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: sân vườn cây nạp năng lượng quả nhà bác bỏ Tư gồm 800 cây nạp năng lượng quả những loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi từng hàng tất cả bao nhiêu cây nạp năng lượng quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học giỏi toán lớp 4 phân chia cho số gồm 2 chữ số, học viên cần phải siêng năng làm bài bác tập nhằm thành thục quá trình tính phép chia. Tiếp tục theo dõi fkhorizont-turnovo.com nhằm được hỗ trợ thêm những kiến thức bổ ích nhé.