Dạng toán lớp 3 chu vi hình vuông các em được học công thức, dạng bài xích tập mới. Sau đây fkhorizont-turnovo.com cung cấp các cách thức để giải các dạng bài xích tập này1. Trình làng bài học chu vi hình vuông

1.1 Chu vi là gì?

*

1.2 hình vuông là gì?

Hình vuông là hình có 4 góc vuông cùng 4 cạnh bởi nhau.

Bạn đang xem: Chu vi hình vuông lớp 3

1.3 Chu vi hình vuông vắn là gì?

*

Ví dụ:Cho hình vuông ABCD tất cả độ dài các cạnh đều bằng 5 cm. Tính chu vi hình vuông?

*

Chu vi hình vuông vắn lấy độ dài một cạnh nhân 4 nên: 5 x 4 = 20 cm

2.Phân biệt bí quyết tính chu vi hình vuông và hình chữ nhật

*

3. Những dạng bài xích tập toán về chu vi hình vuông.

3.1. Dạng 1: Tính chu vi của hình vuông.

3.1.1. Phương pháp làm:

Áp dụng bí quyết tính chu vi: chu vi hình vuông bằng một cạnh nhân 4.

3.1.2. Bài bác tập

Bài 1:Tính chu vi hình vuông biết độ dài của 1 cạnh

Cạnh hình vuông

7cm

18cm

34cm

45cm

72cm

Chu vi hình vuông

3.1.3. Đáp án

Áp dụng bí quyết tính chu vi hình vuông vắn ta có:

Cạnh hình vuông

7cm

18cm

34cm

45cm

72cm

Chu vi hình vuông

7 x 4 = 28cm

18 x 4 =

72cm

34 x 4 =

136cm

45 x 4 =

180cm

72 x 4 =

288cm

3.2. Dạng 2: kiếm tìm một cạnh lúc biết chu vi của hình vuông

3.2.1. Phương thức làm:

Bước 1: Liệt kê tài liệu bài cho

Bước 2: mong muốn tìm độ nhiều năm của một cạnh ta mang chu vi sẽ biết phân tách cho 4.

3.2.2. Bài bác tập

Bài 1:Một dòng bàn hình vuông có chu vi là 82 cm. Hỏi độ dài của 1 cạnh đồng hồ đó bằng bao nhiêu?

Bài 2:Một chiếc sân bóng hình vuông vắn có chu vi bởi 24m, bạn ta mở rộng về bên cạnh trái 2m và về bên phải 3m. Hỏi sau khi mở rộng thì các cạnh của sân bằng bao nhiêu và chu vi mới bởi bao nhiêu?

3.2.3. Đáp án

Bài 1

Muốn tìm độ nhiều năm một cạnh ta đem chu vi sẽ biết phân tách cho 4.

Chu vi loại bàn hình vuông là 82 cm.

Vậy độ nhiều năm của một cạnh của loại bàn là 82 : 4 = 21 cm.

Bài 2

Bước 1: Tính độ lâu năm 1 cạnh của sân bóng.

Bước 2: xác định độ dài khi mở rộng sân.

Bước 3: Tính chu vi new của sân (chu vi hình chữ nhật: (chiều dài + chiều rộng) x 2).

Chu vi sân bóng là 24m phải độ dài một gần sân là 24 : 4 = 6m

Người ta mở rộng trở về bên cạnh trái 2m và về bên cạnh phải 3m, nghĩa là mở rộng chiều dài sân, đề xuất chiều dài sân mới sẽ là 6 + 2 + 3 = 11m.

Chiều rộng của sảnh vẫn không đổi khác bằng 6m.

Chu vi mới của sảnh là: (11+ 6) x 2 = 34 m

Vậy sau khi mở rộng thì chiều lâu năm sân là 11m, chiều rộng sân là 6m, chu vi bắt đầu của sảnh là 34m.

3.3. Dạng 3: Tính tổng chu vi của hình ghép khi biết chiều dài của 1 cạnh

3.3.1. Cách thức làm:

Tính theo chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật sẽ là chiều dài cùng chiều rộng toàn bộ nhân với 2.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Hay Nhất, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2

C = (a + b) x 2

3.3.2. Bài bác tập

Bài 1:Tính chu vi của hình chữ nhật ghép do 3hình vuông biết mỗi viên gạch hình vuông có cạnh bằng 15cm (hình vẽ dưới)

*

3.3.3. Đáp án

Tính chiều nhiều năm của hình chữ nhật, tiếp nối tính chu vi của hình chữ nhật

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 15 x 3= 45cm

Chu vi của hình chữ nhật là: (45 + 15) x 2 = 120cm

Vậy chu vi hình chữ nhật là 120cm

Để học tập tốttoán lớp 3 chu vi hình vuông, học viên cần thuộc cách làm tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông nhằm áp dụng đối với các việc cơ bạn dạng và không ngừng mở rộng nó.