Toán lớp 4 để tính rồi tính là dạng bài tập thống kê giám sát của các phép tính nhân, chia, cộng, trừ. Cùng fkhorizont-turnovo.com học việc này nhé!Hôm ni fkhorizont-turnovo.com đã hướng dẫn những em học bài toán lớp 4 để tính rồi tính. Thuộc giải những bài tập áp dụng và các bài tập thực hành để củng núm kiến thức.

Bạn đang xem: Đặt tính rồi tính lớp 4

1. Phía dẫn bài bác tập toán lớp 4 để tính rồi tính

1.1. Ví dụ như 1: Đặt tính với tính cùng với phép nhân.

*

Thực hiện phép nhân theo đồ vật tự từ phải qua trái ta có:

2 nhân 4 bằng 8, viết 8

2 nhân 2 bằng 4, viết 4

2 nhân 1 bởi 2, viết 2

4 nhân 4 bởi 16, viết 6 (dưới 4) lưu giữ 1

2 nhân 4 bằng 8 thêm một bằng 9, viết 9

4 nhân 1 bằng 4, viết 4

1 nhân 4 bởi 4, viết 4 (dưới 9)

1 nhân 2 bởi 2, viết 2

1 nhân 1 bởi 1, viết 1

Hạ 8

6 cùng 4 bởi 10, viết 0 ghi nhớ 1

2 cùng 9 bởi 11, 11 cộng 4 bằng 15, thêm một bằng 16, viết 6 lưu giữ 1

4 cùng 2 bằng 6, thêm một bằng 7 viết 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong phương pháp tính trên:

248 được gọi là tích riêng sản phẩm nhất

496 được call là tích riêng sản phẩm hai. Tích riêng thứ hai được viết lùi sang phía trái một cột đối với tích riêng trang bị nhất. Vì đó là 496 chục

124 được điện thoại tư vấn là tích riêng sản phẩm công nghệ ba. Tích riêng lắp thêm 3 được viết lùi sang bên trái một cột so với tích riêng sản phẩm 2. Vì đó là 124 trăm.

1.2. Ví dụ như 2: Đặt tính rồi tính cùng với phép chia.

*

Chia theo thiết bị tự tự trái qua phải. Quá trình lần lượt: phép phân tách - phép nhân - phép trừ. Ta có:

144 phân tách 17 bởi 8, viết 8

8 nhân 17 bằng 136, 144 trừ 136 bằng 8

Hạ 5 được 85, 85 phân tách 17 bởi 5

5 nhân 17 bằng 85, 85 trừ 85 bằng 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là phép phân chia hết

1.3. Lấy ví dụ như 3: Đặt tính rồi tính với phép cộng.

Quy tắc: hy vọng cộng nhì số thoải mái và tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng kia làm thế nào cho các chữ số ở và một hàng đặt thẳng cột cùng với nhau.

- Cộng những chữ số ở từng sản phẩm theo máy tự từ yêu cầu sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến mặt hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, …

*

Thực hiện tại phép tính theo luật lệ ta có:

1.4. Lấy ví dụ 4: Đặt tính rồi tính cùng với phép trừ.

*

Quy tắc: muốn trừ hai số tự nhiên và thoải mái ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao để cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ các chữ số làm việc từng mặt hàng theo máy tự từ cần sang trái, có nghĩa là từ hàng đơn vị đến hàng chục, sản phẩm trăm, mặt hàng nghìn, …

2. Bài xích tập vận dụng

2.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của phép tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của phép chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của phép trừ

Đặt tính rồi tính cùng với phép trừ ko nhớ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

Đặt tính rồi tính cùng với phép trừ tất cả nhớ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính cùng tính của phép cộng

Đặt tính rồi tính cùng với phép cùng không nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

Đặt tính rồi tính với phép cộng có nhớ.

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài bác giải

Bài 1:

Thực hiện phép tính theo đồ vật tự từ đề xuất qua trái ta có:

*

2 nhân 3 bởi 6, viết 6

2 nhân 5 bởi 10, viết 0 lưu giữ 1

2 nhân 2 bởi 4 thêm 1 bằng 5,viết 5

7 nhân 3 bằng 21, viết 1 (dưới số 0) nhớ 2

7 nhân 5 bởi 35 thêm 2 bởi 37, viết 7 lưu giữ 3

7 nhân 2 bởi 14 thêm 3 bởi 17, viết 17

1 nhân bằng 3, viết 3

1 nhân 5 bởi 5, viết 5

1 nhân 2 bằng 2, viết 2

Hạ 6

0 cộng 1 bằng 1, viết 1

5 cùng 7 bởi 12, cộng 3 bởi 15, viết 5 nhớ 1

7 cùng 5 bởi 12 thêm một bằng 13, viết 3 lưu giữ 1

1 cộng 2 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 253 x 172 = 43516

*

0 nhân 146 bởi 06 nhân 6 bằng 36, viết 6 lưu giữ 3

6 nhân 4 bởi 24 thêm 3 bởi 27, viết 7 nhớ 2

6 nhân 1 bởi 6 thêm 2 bởi 8, viết 8

1 nhân 146 bằng 146Hạ 6

7 cộng 6 bằng 13, viết 3 ghi nhớ 1

8 cùng 4 bằng 12 thêm 1 bằng 13, viết 3 nhớ 1

Hạ 1 thêm một bằng 2

Vậy 146 x 160 = 23360

*

4 nhân 6 bởi 24, viết 4 lưu giữ 2

4 nhân 4 bằng 16 thêm 2 bởi 18, viết 18

1 nhân 46 bởi 46Hạ 4

8 cộng 6 bằng 14, viết 4 ghi nhớ 1

1 cộng 4 bởi 5 lưu giữ 1 bởi 6, viết 6

Vậy 46 x 14 = 644

*

5 nhân 35 bởi 5,viết 5 lưu giữ 3

5 nhân 3 bởi 15 thêm 3 bằng 18, viết 8 ghi nhớ 1

5 nhân 8 bằng 40 thêm 1 bằng 41, viết 1 ghi nhớ 4

5 nhân 1 bằng 5 thêm 4 bằng 9, viết 9

2 nhân 7 bởi 14, viết 4 (dưới số 8) ghi nhớ 1

2 nhân 3 bởi 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

2 nhân 8 bởi 16, viết 6 ghi nhớ 1

2 nhân 1 bằng 2 thêm 1 bằng 3, viết 3

7 nhân 7 bởi 49, viết 9 (dưới số 4) lưu giữ 4

7 nhân 3 bằng 21 thêm 4 bằng 25, viết 5 ghi nhớ 2

7 nhân 8 bằng 56, viết 6 lưu giữ 5

7 nhân 1 bằng 7 thêm 5 bằng 12, viết 12

Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825

*

3 nhân 8 bởi 24, viết 4 nhớ 23 nhân 4 bằng 12 thêm 2 bởi 14,viết 4 nhớ 13 nhân 8 bằng 24 thêm 1 bằng 25, viết 5 nhớ 23 nhân 7 bởi 21 thêm 2 bằng 23, viết 3 nhớ 23 nhân 4 bởi 12 thêm 2 bởi 14, viết 4 ghi nhớ 13 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện tại phép phân chia ta có:

*

12 chia 9 bởi 1, viết 1

1 nhân 9 bằng 9, 12 trừ 9 bằng 3

Hạ 5 được 35 chia 9 bởi 3,viết 3

3 nhân 9 bởi 27, 35 trừ 27 bởi 8

Hạ 4 được 84 chia 9 bằng 9, viết 9

9 nhân 9 bởi 81, 84 trừ 81 bằng 3

Hạ 6 được 36 phân chia 9 bằng 4, viết 4

4 nhân 9 bằng 36, 36 trừ 36 bởi 0

Hạ 2, 2 không chia hết cho 9, viết 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)

*

50 chia 6 bằng 8, viết 8

8 nhân 6 bởi 48, 50 trừ 48 bởi 2

Hạ 5 được 25 phân chia 6 bởi 4,viết 4

4 nhân 6 bằng 24, 25 trừ 24 bởi 1

Hạ 6 được 16 chia 6 bởi 2, viết 2

2 nhân 6 bằng 12, 16 trừ 12 bằng 4

Hạ 2 được 42 chia 6 bằng 7, viết 7

7 nhân 6 bằng 42, 42 trừ 42 bằng 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

*

247 phân chia 36 bởi 6, viết 6

6 nhân 36 bằng 216, 247 trừ 216 bởi 31

Hạ 5 được 315 chia 36 bởi 8, viết 8

8 nhân 36 bởi 288, 315 trừ 288 bởi 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

*

371 phân tách 99 bằng 3, viết 3

3 nhân 99 bởi 297, 371 trừ 297 bởi 74

Hạ 2 được 742 phân tách 99 bằng 7, viết 7

7 nhân 99 bởi 693, 742 trừ 693 bởi 49

Hạ 5 được 495 chia 99 bởi 5, viết 5

5 nhân 99 bởi 495, 495 trừ 495 bởi 0

Vậy 37125 : 99 = 375

*

437 chia 175 bằng 2, viết 2

2 nhân 175 bằng 350, 437 trừ 350 bởi 87

Hạ 5 được 875 chia 175 bởi 5, viết 5

5 nhân 175 bởi 875, 875 trừ 875 bởi 0

Vậy 4375 : 175 = 25

*

736 chia 416 bởi 1, viết 1

1 nhân 416 bằng 416, 736 trừ 416 bởi 320

Hạ 4 được 3204 chia 416 bởi 7, viết 7

7 nhân 416 bằng 2912, 3204 trừ 2912 bởi 292

Hạ 5 được 2925 phân chia 416 bởi 7, viết 7

7 nhân 416 bằng 2912, 2925 trừ 2912 bởi 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

*

800 phân tách 160 bằng 5, viết 5

5 nhân 160 bởi 800, 800 trừ 800 bởi 0

0 chia 160 bằng 0, viết 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện nay phép tính theo vật dụng tự từ đề xuất qua trái ta có:

*

9 trừ 7 bởi 2, viết 25 trừ 4 bằng 1, viết 19 trừ 5 bởi 4, viết 42 trừ 0 bởi 2, viết 28 trừ 1 bằng 7, viết 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412

*

3 trừ 2 bằng 1, viết 18 trừ 3 bằng 5, viết 53 trừ 0 bằng 3, viết 34 trừ 3 bởi 1, viết 16 trừ 6 bằng 0, viết 05 trừ 4 bởi 1, viết 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351

*

8 trừ 4 bởi 4, viết 45 trừ 2 bởi 3, viết 34 trừ 3 bởi 1, viết 17 trừ 6 bởi 1, viết 1hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134

*

8 trừ 4 bằng 4, viết 47 trừ 3 bằng 4, viết 45 trừ 5 bằng 0, viết 0hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044

*

13 trừ 6 bởi 7, viết 7 nhớ 118 trừ 9 bằng 9, 9 trừ 1 bởi 8, viết 8 lưu giữ 112 trừ 4 bằng 8, trừ 1 bằng 7, viết 7 lưu giữ 117 trừ 8 bởi 9, trừ 1 bằng 8, viết 8 nhớ 116 trừ 6 bởi 10, trừ 1 bởi 9, viết 9 lưu giữ 15 trừ 4 bằng 1, 1 trừ 1 bởi 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787

*

10 trừ 8 bởi 2, viết 2 nhớ 17 trừ 5 bởi 2, 32 trừ 1 bằng 1, viết 112 trừ 7 bằng 5, viết 5 ghi nhớ 16 trừ 3 bởi 3, 3 trừ 1 bởi 2, viết 23 trừ 1 bởi 2, viết 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512

*

13 trừ 7 bởi 6, viết 6 lưu giữ 116 trừ 9 bởi 7, 7 trừ 1 bằng 6, viết 6 lưu giữ 17 trừ 6 bằng 1, 1 trừ 1 bởi 0, viết 014 trừ 5 bằng 9, viết 9 nhớ 16 trừ 0 bằng 6, 6 trừ 1 bởi 5, viết 5

Vậy 64763 - 5697 = 59066

*

10 trừ 9 bằng 1, viết 1 ghi nhớ 117 trừ 9 bởi 8, 8 trừ 1 bằng 7, viết 7 ghi nhớ 113 trừ 9 bằng 4, 4 trừ 1 bởi 3, viết 3 ghi nhớ 19 trừ 0 bởi 9, 9 trừ 1 bằng 8, viết 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thựchiện phép cộng từ cần qua trái ta có:

*

2 cộng 7 bằng 9, viết 98 cộng 1 bởi 9, viết 96 cộng 2 bởi 8, viết 83 cộng 5 bởi 8, viết 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899

*

0 cộng 9 bởi 9, viết 98 cùng 1 bằng 9, viết 92 cùng 6 bởi 8, viết 81 cùng 7 bởi 8, viết 84 cộng 3 bởi 7, viết 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899

*

5 cộng 4 bằng 9, viết 97 cộng 2 bằng 9, viết 94 cộng 5 bởi 9, viết 98 cộng 1 bởi 9, viết 9hạ 2 xuống

Vậy 28475 + 1524 = 29999

*

9 cùng 0 bằng 9 viết 95 cộng 1 bởi 6 viết 67 cộng 2 bằng 9, viết 94 cộng 3 bằng 7, viết 78 cùng 1 bởi 9, viết 91 cùng 4 bằng 5, viết 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969

*

2 cùng 9 bằng 11, viết 1 nhớ 19 cùng 4 bằng 13 thêm 1 bằng 14, viết 4 nhớ 14 cùng 6 bằng 10 thêm một bằng 11, viết 1 lưu giữ 17 cộng 2 bởi 9 thêm 1 bằng 10, viết 0 lưu giữ 1hạ 1 thêm 1 bằng 2, viết 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141

*

2 cộng 0 bằng 2, viết 29 cùng 9 bằng 18, viết 8 lưu giữ 19 cùng 4 bởi 13 thêm 1 bằng 14, viết 4 ghi nhớ 13 cùng 8 bởi 11 thêm một bằng 12, viết 2 ghi nhớ 18 cộng 2 bởi 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1Hạ 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482

*

6 cộng 8 bằng 14, viết 4 nhớ 15 cộng 5 bởi 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 lưu giữ 17 cùng 7 bởi 14 thêm 1 bằng 15, viết 5 ghi nhớ 1Hạ 93 thêm một bằng 94, viết 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. Bài xích tập thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề thi học kỳ 1 toán lớp 4.

Xem thêm: Hình Học 12 Ôn Tập Chương 1 Hình Học 12, Hình Học 12 Ôn Tập Chương 1 Khối Đa Diện

3.1. Bài xích tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 437520 - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng thống kê giám sát của 4 phép nhân, chia, cộng, trừ. Học giỏi dạng toán này em cần chịu khó luyện bài tập và thường xuyên theo dõi fkhorizont-turnovo.com để cập nhật những kỹ năng và kiến thức hay nhé.