Sử dụng linh hoạt những cụm từ sâu xa về IELTS chứng minh khả năng sử dụng tiếng anh vững chắc trong thừa trình đoạt được mục tiêu IELTS band điểm cao của bạn. Bài chia sẻ dưới đây update 10 cụm từ quan trọng của make vào IELTS , các mem cùng ôn tập lại nhé.Bạn vẫn xem: Make a decision là gì

1. Make time: to make certain you have some time when you are not busy in order to bởi vì something you think you should do.

Bạn đang xem: Decision là gì

Bạn sẽ xem: Decision là gì

Ví dụ: Our hectic modern lifestyle does not always allow us lớn make time for the important things in life, such as friends và family.

2. Make a living: khổng lồ earn enough money to buy the things you need

Ví dụ: Many people are struggling to make a living and cannot even afford basic health care.


*

making a living in daily life

3. Make a/the difference: to lớn improve a situation

4. Practice makes perfect: said to encourage someone to lớn continue to bởi vì something many times, so that they will learn to vì chưng it very well

5. Make progress: lớn achieve something

Ví dụ: “ I feel that we’re making slow progress with this project.”

6. Make a/ the decision: lớn give a choice of things, especially after thinking carefully about several possibilities

Ví dụ: “ Did you find it easy lớn make the decision lớn study in New Zealand?”

7. Make a suggestion: to give your opinion about something

Ví dụ: “I’d lượt thích to make a suggestion. Perhaps we could start the presentation with some visual material?”

8. Make use of sth : lớn use something that is available

Ví dụ: “ Please make use of the internet for your research but make sure you include the website address in your bibliography.”

9. Make a mistake: to vì chưng something badly

Ví dụ: Kirk discovered that he had made a couple of mistakes when entering the data.

Xem thêm: Toán Lớp 4 Luyện Tập Chung Trang 152 Sgk Toán 4, Luyện Tập Chung Trang 152 Sgk Toán 4


*

I make mistakes but I know mistakes are proof that I am trying

10. Make a (quick) adjustment: become more familiar with a new situation

Hi vọng qua nội dung bài viết 10 các từ quan trọng của make trong IELTS cung ứng hữu hiệu mang lại việc không ngừng mở rộng vốn từ của những mem đến hơn cả tối đa. Các mem bao gồm thể update thêm nhiều chia sẻ hữu ích nữa từ địa chỉ cửa hàng – www.fkhorizont-turnovo.com – chúng tôi, ieltshcm- trung tâm chăm luyện thi IELTS nhanh luôn sát cánh trên lộ trình chinh phục IELTS của các bạn.