Bài 3 : Định lí con đường phân giác vào tamgiác


 Bài 3

Định lí con đường phân giác vào tam giác

–o0o–

Định lí đường phân giác :

Trong tam giác, mặt đường phân giác của một góc phân tách cạnh đối lập thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với nhì cạnh kề đoạn trực tiếp ấy.

Bạn đang xem: Định lý đường phân giác trong tam giác

Chú ý : định lí vẫn dúng cùng với tia phân giác của góc ngoài của tam giác.

===================Bài tập SGK :

Bài tập 17 SGK :

Cho tam giác ABC với con đường trung tuyến AM. Tia phân giác của góc AMB giảm canh AB trên D, Tia phân giác của góc AMC cắt canh AC tại E. Chứng minh DE // BC.

—————————————————————————————————–

BÀI 18 TRANG 68 :

cho tam giác ABC có AB= 5cm, AC = 6cm và BC =7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC trên E. Tính EB cùng EC.

GIẢI.

Xét tam giác ABC, bao gồm : AE tia phân giác của góc BAC (gt)

=>

*
tốt
*

Áp dụng đặc điểm dãy tỉ trọng thức :

*

=>EB =

*
=3,18cm.

=>EC =

*
=3,82cm.

=================================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

BÀI 1 :

Cho tam giác ABC bao gồm đường cao AH. Đường phân giác góc BAH cắt bảo hành tại E. Call M là trung điểm AB. Con đường thẳng ME cắt AH trên F. Chứng minh rằng :

CA = CECF // AE.

BÀI 2 :

=================================

BÀI TẬP NÂNG CAO DANH đến HỌC SINH GIỎI :

BÀI 1 :

Cho hình thoi ABCD. Bên trên tia đối tia CD rước điểm E, call F là giao điểm của AE cùng BC. Con đường thẳng tuy nhiên song AB kẻ từ F cắt BE tại P. Minh chứng CP là phân giác góc CBE.

BÀI 2 :

Cho hình bình hành ABCD. Phân giác góc A giảm đường chéo cánh BD tại E và phân giác góc B cắt đường chéo cánh AC trên F. Chứng minh : EF // AB.

Xem thêm: Tình Trạng “ Học Tủ Là Gì ? Ảnh Hưởng Của Học Tủ Học Vẹt Trong Học Tập

BÀI 3 :

Cho tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 6cm, CA = 8cm. Mặt đường phân giác vào AD và BE cắt nhau trên I.