*
Trong khoa học Xã hội nói phổ biến và giáo dục đào tạo nói riêng, những tranh cãi xoay xung quanh vấn đề Research Paradigm vốn vẫn tồn tại từ lâu và vẫn còn đấy được đề cập cho đến tân bây giờ. Một trong những chủ đề được xuất xắc được nói tới khi tranh biện có liên quan đến Phương pháp Định lượng (Quantitative Methods) và phương pháp Định tính (Qualitative Methods). Bài viết này chỉ kể đến một trong những phần nhỏ về sự khác biệt giữa hai cách thức này từ khía cạnh phân tích số liệu.

Bạn đang xem: Định tính tiếng anh là gì

Quantitative research methods thường tập trung tích lũy dữ liệu làm việc dạng số (numeric), hoặc đưa hóa dữ liệu thành dạng số, để phân tích. Những kết luận trong phân tích số liệu của Quantitative research methods chủ yếu phụ thuộc vào cái chung, nghĩa là phần đông, đa số. Ví dụ như để biết được những trở ngại của sinh viên Đại học khi học tiếng Anh, tôi desgin một list những khó khăn mà sinh viên rất có thể hay chạm mặt rồi điều tra khảo sát thật những sinh viên. Sau đó dựa vào những câu trả lời của sinh viên, tôi sẽ tổng kết xem hồ hết khó khăn chính mà chúng ta hay gặp phải là gì. Trở ngại chính có nghĩa là những khó khăn mà phần lớn sinh viên đều chạm mặt phải. Những trở ngại mà sinh viên ít nói thì tôi xem như không đặc trưng vì nó không mang tính chất đại diện, vì thế tôi bỏ qua.

Qualitative research methods hay tập trung thu thập dữ liệu ở dạng văn bản (text). Những tóm lại trong so sánh số liệu của Qualitative research methods chủ yếu phụ thuộc điểm bình thường và điểm được hiểu quan trọng. Lấy ví dụ như để hiểu rằng những khó khăn của sinh viên Đại học khi học tiếng Anh, tôi đang mời một trong những sinh viên viết mang đến tôi một quãng văn, nhắc về những khó khăn trong quá trình học giờ Anh sinh hoạt Đại học tập của họ. Sau đó tôi tập hợp lại toàn bộ các bài viết này cùng phân tích, nhằm tìm ra những trở ngại đó là gì. Trong quy trình tổng đúng theo những khó khăn mà sinh viên nêu trong bài viết, tôi chăm chú đến tầng số xuất hiện của mỗi trở ngại và mức độ quan tiền trọng của nó. Tầng số thì tôi có thể đếm, còn mức độ đặc trưng là vị tôi nhận xét phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng bài xích viết. Căn cứ vào công dụng này, tôi xuất bản ra danh mục những khó khăn mà sinh viên chạm chán phải.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " For A Moment Là Gì ? Đề Tài For The Moment Nghĩa Là Gì

Diễn giải sinh hoạt trên mang đến ta thấy dù cho là Quantitative xuất xắc Qualitative research methods, bí quyết phân tích đều phụ thuộc vào những điểm chung, tức số đông. Điểm không giống nhau là Quantitative research methods ko chú trọng mang lại phần thiểu số, còn Qualitative research methods thì có cơ hội để so sánh và reviews phần thiểu số này.