Động từ feel có không ít nghĩa. Với cùng một số nghĩa có thể dùng dạng tiếp diễn, 1 số nghĩa thì không. Feel có thể là rượu cồn từ liên kết, theo sau là tính từ hoặc danh từ bỏ làm té ngữ. Feel cũng hoàn toàn có thể là cồn từ thường, theo sau là tân ngữ trực tiếp.

Bạn đang xem: Sau feel là gì

1. Lúc feel là động từ liên kết- Feel thường được dùng làm nói về cả cảm xúc vật lý lẫn cảm hứng tinh thần. Sau feel có thể dùng tính tự hoặc danh từ làm vấp ngã ngữ (trong tiếng Anh Anh).Ví dụ:I feel fine. (Tớ thấy ổn.)Do you feel happy? (Cậu thấy vui không?)Andrew was beginning to lớn feel cold. (Andrew ban đầu thấy lạnh lẽo rồi.)(ANH ANH) When Louise realized what she had done, she felt a complete idiot. (Khi Louise nhận ra những gì cô ấy vẫn làm, cô ấy thấy mình và đúng là kẻ ngốc.)

- lúc sau feel là danh từ, thông thường ta ít cần sử dụng đại từ phản nghịch thân (himself, myself...).Ví dụ:He always feel inferior when he was with her. (Anh ấy luôn luôn cảm thấy mình thấp kém hơn lúc ở mặt cô ấy.)ÍT DÙNG: He always feel himself inferior when he was with her.

- lúc nói về xúc cảm đang tất cả ở hiện tại tại, ta hoàn toàn có thể dùng cả dạng solo hoặc tiếp diễn.Ví dụ:I feel fine = I'm feeling fine. (Tớ thấy ổn.)How vì chưng you feel? = How are you feeling? (Bạn thấy nỗ lực nào?)

- Feel cũng có thể được cần sử dụng để miêu tả cảm giác khi ta va vào vật dụng gì đó.Ví dụ:That feels nice! (Sờ phù hợp thật!)The glass felt cold against my lips. (Chiếc cốc đụng vào môi tớ rét buốt.)

2. Giải pháp dùng feel like, feel as if/though- Sau feel có thể cần sử dụng like hoặc as if/though cùng với nghĩa "cảm thấy như, thấy như thể".Ví dụ:My legs feel like cotton wool. (Chân tớ cảm hứng như bởi bông ấy.)Alice felt as if/though she was in a very nice dream. (Alice cảm thấy như thể mình đã ở trong một giấc mơ xuất xắc đẹp.)Hoặc Alice felt like she was in a very nice dream. (Alice cảm thấy như thể mình đã ở trong 1 giấc mơ tốt đẹp.)

- Feel like còn có nghĩa là "thích, muốn".Ví dụ:I feel like a drink. Have you got any beer? (Tớ mong muốn uống gì đó. Cậu tất cả bia không?)Khi cần sử dụng với nghĩa này, sau feel like ta dùng V-ing.Ví dụ:I feel lượt thích laughing, but I didn't dare. (Tớ muốn cười to lớn lên nhưng mà không dám.)

- lưu ý sự khác biệt về nghĩa trong 2 biện pháp dùng feel like trên.Ví dụ:I felt like swimming. (Tớ ao ước đi bơi.)I felt like/as if I was swimming. (Tớ cảm thấy mình như đang bơi lội vậy.)

3. Lúc feel là hễ từ thường- Feel cũng thường được dùng để làm nói về quan lại điểm, ý kiến. Trong trường hòa hợp này ta không dùng feel ở dạng tiếp diễn.Ví dụ:I feel sure you're right. (Tớ chắc chắn là cậu đúng.)KHÔNG DÙNG: I'm feeling sure you're right.He says he feels doubtful about the new film. (Ông ấy nói ông ấy thấy nghi vấn về sự thành công xuất sắc của bộ phim truyện mới.)

- Sau feel cũng rất có thể là (that) + mệnh đề.Ví dụ:I feel (that) she's making a mistake. (Tớ suy nghĩ cô ấy đang mắc không nên lầm.)

- trong văn phong trang trọng, ta rất có thể dùng kết cấu feel + tân ngữ + lớn be + xẻ ngữ, tuy vậy ít dùng.Ví dụ:I felt her lớn be unfriendly. (Tớ thấy cô ấy ko được thân thiện.)Thường cần sử dụng : I felt that she was unfriendly. (Tớ thấy cô ấy không được thân thiện.)

- Ta cũng hoàn toàn có thể dùng cấu trúc feel it (to be) + tính từ/danh từ.Ví dụ:We felt it necessary to hotline the police. (Chúng tôi thấy quan trọng phải gọi cảnh sát.)I felt it (to be) my duty to call the police. (Tớ cho rằng nghĩa vụ của chính bản thân mình là bắt buộc gọi cảnh sát.)

- Feel cũng rất có thể được cần sử dụng với tân ngữ trực tiếp để nói về cảm xúc của khung hình khi họ chạm vào vật gì.Ví dụ:I suddenly felt an insect crawling up my leg. (Đột nhiên tớ có cảm giác có con côn trùng đang trườn lên chân tớ.)Với nghĩa này ta không cần sử dụng dạng tiếp tục mà sử dụng can feel lúc nói về cảm giác đang gồm ở hiện tại tại.Ví dụ:I can feel something bitting me. (Tớ thấy bao gồm con gì đang gặm tớ.)

- Feel cũng có thể được dùng với tân ngữ thẳng với nghĩa "sờ, chạm" vào thứ gì để cảm thấy chúng.Ví dụ:Feel the photocopier. It's very hot. (Hãy sờ vào đồ vật phô tô nhưng mà xem.

Xem thêm: ' Charity Là Gì ?, Từ Điển Anh Từ Điển Anh

Nó cực kỳ nóng.)What are you doing? ~ I'm feeling the shirts to lớn see if they're dry. (Cậu đang làm những gì thế? ~ Tớ sẽ sờ mấy dòng áo xem thô chưa.)