fetch nghĩa là gì, định nghĩa, những sử dụng với ví dụ trong giờ Anh. Giải pháp phát âm fetch giọng phiên bản ngữ. Từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa của fetch.

Bạn đang xem: Fetch là gì


Từ điển Anh Việt

fetch

/fetʃ/

* danh từ

hồn ma, vong hồn (hiện hình)

* danh từ

mánh khoé; mưu mẹo

(từ cổ,nghĩa cổ) sự cố gắng sức

to take a fetch: ráng sức

(hàng hải) phần đường phải chạy (đã quy định)

to cast a fetch

cái bẫy, để bẫy

* đụng từ

tìm về, rước về

to fetch a doctor: tìm bác bỏ sĩ

làm rã máu, làm cho trào ra

to fetch blood: làm bị ra máu ra

to fetch tears: làm trào nước mắt

bán được

to fetch a hundred pounds: bán được 100 đồng bảng

làm xúc động

làm vui thích; tải vui (cho ai)

làm bực mình, làm cho phát cáu

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) quyến rũ, có tác dụng mê hoặc, có tác dụng say mê

thở ra

to fetch a sigh: thở dài

lấy (hơi)

đấm thụi, thoi

to fetch someone a blow: thụi ai một quả

to fetch away

thoát ngoài (sự ràng buộc); thoát ra

to fetch down

(như) lớn bring down ((xem) bring)

to fetch out

cho thấy rõ, tách bóc trần

to fetch up

nôn, mửa

dừng lại

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm cho xong

to fetch a compass

(xem) compass

to fetch & carry

làm chân đầu sai, có tác dụng chân điếu đóm

fetch

(Tech) rút ra, hotline ra, thu, chỉ thị thu <ĐL>; tìm đem về, tra cứu tải/nạp


Từ điển Anh Việt - siêng ngành

fetch

* kỹ thuật

truy cập

truy xuất

cơ khí & công trình:

chiều dài sóng

xây dựng:

lấy về

toán & tin:

sự tìm nạp

tìm nạp

điện tử và viễn thông:

tim nạp


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích phù hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn bí quyết tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô search kiếm và để tránh khỏi.Nhập từ đề nghị tìm vào ô tìm kiếm kiếm cùng xem các từ được gợi nhắc hiện ra bên dưới.Khi nhỏ trỏ đang phía trong ô tìm kiếm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó dìm (một lần nữa) để xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô search kiếm và xem những từ được lưu ý hiện ra mặt dưới.Nhấp loài chuột vào từ mong muốn xem.

Xem thêm: "Install" Là Gì? Nghĩa Của Từ Install Trong Tiếng Việt ? Install Là Gì, Nghĩa Của Từ Install


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa vượt ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để chỉ ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*